weby pro nejsevernější čechy

Kaple u domu čp. 9 v Pertolticích pod Ralskem

Na konci jedné z místních komunikací v severozápadní části Pertoltic pod Ralskem stojí mezi domy u čp. 9 výklenková kaple.

Jako obvykle, najít o této stavbičce cokoli smysluplného nelze. Nezbývá než sdělit viděné:

Bíle omítnutá kaple na obdélníkovém půdorysu stojí na kamenném základu. Čelní strana má kolem výklenku, osazeného dřevěnými dveřmi, místo sloupů jen hladké stěny, ukončené římsou, přerušenou uprostřed umístěným malým výklenkem, který přechází do trojúhelníkového štítu. Zadní stěna je hladká, boční mají projmuté rohy a uprostřed umístěný obdélný mělký výklenek, nad nímž se táhne jednoduchá lišta, částečně přecházející na přední stěnu. Sedlová střecha je kryta bobrovkami, vrchol je kryt hřebenáči, v nichž je v přední části zasazen jednoduchý kovový křížek. Vrchní nika je natřena modře a prázdná, ve výklenku za zavřenými dveřmi je pověšena reprodukce obrazu Krista žehnajícího jídlo na stole, na spodním okraji s německým nápisem.

Series Navigation<< Kaple svatého Prokopa v Pertolticích pod RalskemKaple svatého Prokopa nad Kamenicí u Zákup >>
Tagy