weby pro nejsevernější čechy

Kaple u hřbitova v Ludvíkovicích

Vlevo od vstupu na hřbitov v Ludvíkovicích stojí u cesty kaple.
O kapli nikde k dopátrání ani slovo.

Zděná stavba na čtvercovém půdorysu, vpředu otevřený obdélný dveřní otvor s jedním schodem uzavřený mříží. Na bocích v horní části stěny oválná okna, taktéž zajištěná kovovou mříží. Na vyvýšený základ stavby na stěnách nasedají u rohů kvádrové sloupy, nesoucí střešní římsu. Na čelní straně nad překladem nade dveřmi oblouková nika, v ní hlava a křídla anděla. Střecha, ze stran pultová, nad nikou opisuje oblouk.

Series Navigation<< Kostel svaté Barbory v ChomutověSkalní kaple u cesty z Mezné k Meznímu můstku mezi soutěskami >>
Tagy