weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Hrobcích

Ve východní části obce Hrobce v křižovatce ulic K Labi a V Úvoze stojí kaple.
O kapličce nikde ani slovo. Byť je na ní cedule, že byla opravena z prostředků státního rozpočtu, nejde najít žádná zmínka ani o historii, ani o současnosti.

Zděná omítaná budova. Samotná kaple je tvořena jádrem mírně obdélného půdorysu, na bocích pilastry, mezi nimi menší obloukové okno. Zadní strana má zaoblené rohy a prostor mezi pilastry je vyklenut ven. Na čelní straně předstupuje mírně užší předsíň, která je cca 2/3 délky jako samotná kaple. Nad hlubokým dveřním otvorem s obloukem v horní části je nad střešní římsou mohutný štít s postranními sloupky, na nichž stojí piniová šištice. Na fasádě štítu je mírně reliéfní trámový kříž a od ním letopočty 1875 / 1921 / 2004. Předpokládejme, že vznik a opravy. Na štít navazuje masivní věžička s lomeným výklenkem, v němž je umístěn zvon. Na bocích mělké výklenky stejného tvaru. Stříšku korunuje obrysový kříž se středovou svatozáří. Poměrně složitě utvářená střecha je kryta bobrovkou.

Series Navigation<< Kaple svatého Isidora v LibotenicíchKaple před domem čp. 15 v Židovicích >>
Tagy