weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie v Kopci

Na komunikaci, souběžné severně s hlavní silnicí skrz osadu Kopec, naproti domu čp. 10, stojí kaple Panny Marie.

Obecní web je velestručný: Kaple Panny Marie s oltářním obrazem Panny Marie, postavena roku 1809.

Na wiki je toho víc:

Vesnice Kopec (původně Hemmehübel) byla založena patrně roku 1660. Vlastní kostel ani kapli neměla a místní farníci docházeli do farního kostela svatého Martina v nedalekých Brtníkách. K výstavbě kaple zasvěcené Panně Marii došlo roku 1809. Jméno donátora je neznámé a připomínají jej iniciály ICPM na pískovcových zárubních. Pozemek ke stavbě, část lesa zvaného Scheibe, věnoval majitel lipovského panství starohrabě Franz Vinzenz Salm-Reifferscheidt (1774–1842). Původní klasicistní kaple vydržela až do roku 1910, kdy byla přestavěna a rozšířena. Její požehnání následovalo 28. května 1911, patrně se jej ujal lipovský děkan Heinrich Fleck (1857–1926). V období po druhé světové válce kaple v souvislosti s vysídlením původních obyvatel chátrala a přišla o vnitřní vybavení. Záchrana a celková rekonstrukce kaple přišla na konci 90. let 20. století.

Historizující kaple je zčásti zasazena do svahu. Boční stěny jsou bez oken, závěr je trojboký, nároží jsou podepřena dvojicemi opěráků. V průčelí je umístěn obdélný vchod s kamennými zárubněmi nesoucími letopočet 1809 a iniciály ICPM. Ve štítu je umístěno malé okénko zakončené lomeným obloukem a vedle něj dva kříže. Původní inventář se nedochoval, nahradil jej skromný oltář s obrazem Panny Marie.

Kaple je v majetku Římskokatolické farnosti Brtníky a není památkově chráněna. Pravidelné bohoslužby se v ní neslouží.

Dnes už omítky vlhnou a opadávají, okénko nad vstupem, zadělané pěnou, mezi dvěma křížky moc dobře nevypadá. Alespoň že břidlicová střecha s plechovými doplňky je OK.

 

Series Navigation<< Kostel svatého Ondřeje v JestřebíHřbitovní kaple v Brtníkách >>
Tagy