weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice u domu čp. 25 v Liberecké ulici v České Lípě

V České Lípě na konci Liberecké ulice naproti domu čp. 25 stojí ve svahu výklenková kaple.

Tvrzení, které se postupně stává minulostí. Přímo nad kaplí se staví nový dům, s nímž spojené stavební úpravy zcela mění vzhled terénu. Proti dnes již historickým fotografiím je tak vlevo od kaple zcela nový sklon svahu a pozadí kaple tvoří pestrobarevný nový dům.

Foto z webu Drobné památky z roku 2019

Informace o poměrně výstavné kapli lze nalézt v publikaci Drobné sakrální památky v České Lípě Michala Panáčka a Miroslava Pröllera (Drobné památky severních Čech + Město Česká Lípa 2013):

V prvním soupisu soch z roku 1835 se píše „Zděná kaple s obrazem Nejsvětější Trojice, zřízena Johannem Georgem Weidlichem, sedlákem z čp. 25 na vlastním pozemku, na pěší cestě k Dobranovu, ke konci vesnice. Kapitál a zakládací listina žádné. Udržována současným majitelem Josephem Weidlichem. Rok výstavby 1737.“ Kaple byla opravena v roce 2001 na náklady města Česká Lípa, opravu provedla místní firma STAVO – ing. F. Bošek (viz např. kříž u domu čp. 41). Obraz Nejsvětější Trojice na plechu namalovala Mgr. V. Žáková z Chlumu u Dubé. Před opravou byl uvnitř výklenku zrezivělý plech po malovaném obrazu. Na spodní části nesl nečitelný německý nápis s letopočty 1737, 1896 a 1934.

Hranolová zděná kaple s polokuželovou střechou. Kaple je omítaná, opatřená růžovobílým světlým krycím nátěrem. Obíhá ji dvoustupňový kamenný širší sokl. Završuje ji polokuželová střecha pokrytá červenými bobrovkami, vytvářející na čelní straně trojúhelný tympanon rámovaný plochou pásovou římsou. Nároží kaple z čelní strany i z boku lemují ploché pilastry ukončené prostými hlavicemi. V dřících pilastrů čelní strany jsou malé půlkruhově zakončené niky. Fasády ukončuje jednoduchá fabiónově vyžlabená římsa, před tympanonem pokrytá pobrovkami. Zadní nároží jsou zaoblena. V čelní straně se otevírá vysoká valeně půlkruhově zaklenutá nika s archivoltou, lemovanou prostou páskou vybíhající z římsových hlavic v patě oblouku. Na zadní straně niky, která se uzavírá novodobou mříží, je osazen obraz Nejsvětější trojice namalovaný na plechu. 

Od napsání textu musela zjevně proběhnout další oprava, protože se změnila barevnost kaple na okrovobílou, a to dokonce v inverzním provedení.

Series Navigation<< Kaple (kostel) svatého Josefa v RybništiKaple u domu čp. 123 v Liberecké ulici v České Lípě >>
Tagy