weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Václava v centru Želevic

U silnice, procházející obloukem centrem obce Želevice, stojí zadní stěnou zakomponována do ohradní zdi kaple svatého Václava.
Obecní web:

Kaple sv. Václava byla postavena roku 1802. Obdélná kaple s konvexně vypouklými bočními fasádami a hladkým průčelím, s obdélným vchodem a trojúhelníkovým štítem, s věžičkou. Kaplička je křížově zaklenutá. K rekonstrukci došlo v roce 2009.

Takřka vše je řečeno ve stručném popisu. Trojúhelný štít je stavbě mírně předsazen, oddělen od spodní stěny římsou a mírně převyšuje střechu. V jeho vrchu je reliéfní kříž. Střecha m nepůvodní krytinu z asfaltového šindele. Zvonička je tvořena čtyřmi dřevěnými sloupky, v horná části spojenými oplechováním, přecházejícím stříšky pod hranatou bání, zakončení tvoří špice s malou makovicí a křížkem. Ve věžičce visí zvon.

Series Navigation<< Kaple svatého Floriána v KřesíněKaple na rozcestí k bývalému přívozu v Košticích >>
Tagy