weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple v Brtníkách

Na hřbitově v Brtníkách stojí novogotická kaple.

Původní hřbitov se nacházel kolem zlikvidovaného kostela sv. Martina (spolu s kostelem byla zlikvidována i původní hřbitovní kaple), současný hřbitov je novější, ale o době vzniku či historii se mi nedaří nic najít. Všude je citována jen pasážNa hřbitově se nachází novogotická hřbitovní kaple z konce 19. století. Její stěny jsou obloženy pálenými cihlami, nároží zdobí opěráky přecházející ve fiály, ve štítu je umístěna rozeta.“

Štíhlá stavba na obdélníkovém půdorysu, v rozích stavby výše zmíněné opěráky s fiálami, protaženými do výše hřebenu sedlové střechy. Zhruba v jedné třetině jsou stěny i opěráky odskočeny mírně dovnitř, na vzniklou římsu na bocích nasedají okna s gotickým obloukem a kružbou. Na čelní straně dveřní otvor rámovaný pískovcovým portálem, k němuž vede několik schodů. Ukončen je také gotickým obloukem, dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, oblouk je vyplněn prosklením. Trojúhelný štít s rozetou je zdoben lemováním pískovcovými bloky s reliéfní květinou. Na zadní straně drobnější polygonální přístavba s vlastní stříškou. Krytina stejná jako na kapli – asfaltový šindel.

Series Navigation<< Kaple Panny Marie v KopciZvonice u kostela svaté Barbory u Zahrádek >>
Tagy