weby pro nejsevernější čechy

Kaple u domu čp. 123 v Liberecké ulici v České Lípě

V České Lípě v Liberecké ulici v blízkosti domu čp. 123 stojí v trávě u vozovky před zděným plotem výklenková kaple.

Informace o kapli lze nalézt v publikaci Drobné sakrální památky v České Lípě Michala Panáčka a Miroslava Pröllera (Drobné památky severních Čech + Město Česká Lípa 2013):

V prvním soupisu soch z roku 1835 se píše „Zděná kaple s vyobrazením Nejsvětější Trojice, zřízena Wenzelem Langerem č. 34 ve Staré Lípě, stojí na vlastním pozemku, přímo na pěšině skrze vesnici. Krycí kapitál, závaznost, udržování a zajišťovací listina – žádné- Udržuje současný majitel Wenzel Langer.“ V 60. letech 20. století se v kapli ještě nacházela dřevořezba Nanebevstoupení Panny Marie (Pokorný 1960). Kaple byla omítnuta a vymalována v dubnu 2001. Práci provedla místní firma STAVO – ing. F. Bošek (viz např. kříž u domu čp. 41).

Hranolová zděná kaple se sedlovou střechou. Kaple je omítaná, opatřená okrovobílým světlým krycím nátěrem. Obíhá ji nízký kamenný sokl. Završuje ji sedlová střecha pokrytá pískovcovými deskami, vytvářející na čelní straně trojúhelný tympanon. Nároží kaple z čelní strany i z boku lemují ploché lizény nesoucí prostou hranolovou římsu. V lizénách čelní strany jsou velmi drobné půlkruhově zakončené niky. V čelní stěně se otevírá vysoká valeně půlkruhově zaklenutá nika s lavicí u zadní stěny.

Series Navigation<< Kaple Nejsvětější Trojice u domu čp. 25 v Liberecké ulici v České LípěKaple u kostela Povýšení svatého kříže v České Lípě >>
Tagy