weby pro nejsevernější čechy

Kaple Narození sv. Jana Křtitele v Trávníku

V Trávníku u silnice směrem na Mařenice stojí ve svahu kaple Narození sv. Jana Křtitele.

Pozdně barokní kaple sv. Jana Křtitele pochází z roku 1802, původně byla zasvěcena sv. Rodině. Údajně postavena na místě původní dřevěné konstrukce se zvonem. Vedle kapličky stál od roku 1771 dřevěný kříž, připomínající vraždu majitele hospodářství hostinského Josefa Köhlera, který byl později nahrazen železným křížem na kamenném podstavci.

Duchovní správou spadá pod Římskokatolickou farnost Cvikov.

V 80. letech 20. století patřil k zařízení oltář Vzkříšení Páně se sochami sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského z 2. třetiny 18. století. Dále se zde nacházela rokoková skříňka se zlidovělou Madonou.

To je všechno, co se mi podařilo na netu objevit.

Prameny udávají půdorys obdélný, mně se zdá skoro čtvercový, pokud nebudu počítat to, co by mohlo být na zadní straně lichoběžníkovým presbytářem s jakýmsi „o patro“ nižším přístavkem. Na konci stavby před oním lichoběžníkem je věžička se zvonem, zakončená cibulovou bání s vrcholovým křížem. Na střeše nepůvodní krytina, na první pohled eternitové šablony. Jednoduchá fasáda, členěná pouze na čelní straně do tří polí. Nad vstupem, rámovaným pískovcovým portálem, oválné okno členěné výdřevou na 6 polí. V trojúhelníkovém štítě s mírně zalomenými stranami dvě obdélná okna (také o 6 polích), mezi nimi nehluboká zastřešená nika s bystou Panny Marie, která v dlaních drží Ježíška. Nad ní na stříšce křížek. Ve vrcholu štítu kruhové okno. Bok s jedním oknem orámován po obvodu. Presbytář orámován stejně jako boky, na jeho zadní straně nad přístavkem kruhové okno. Ke vchodu do kaple vede od silnice pískovcové schodiště se 7 stupni a nízkým zábradlím, vpravo od schodů drží svah navazující zídka.

Víc vymyslet nedokážu.

A protože v těchto končinách poslední dobou působí současný varnsdorfský starosta Roland Piotr Solloch, půjčím si z FB starokatolické církve obrázky z interiéru kaple ze 4. adventní neděle 20. prosince 2020:

Series Navigation<< Bývalá kaple Navštívení Panny Marie u MírkovaKaple u Mařenic >>
Tagy