weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie v parku Václava Havla v Litoměřicích

Za městskými hradbami pod bývalou jezuitskou hvězdárnou v dnešním parku Václava Havla stojí výklenková kaple se sochou Panny Marie.

Kaple na poněkud nezvyklém místě (za hradbami) a nezvyklého vzhledu – čelní stěna v podobě rovné plochy, vystupující nad střechu, se hned tak nevidí. Kaple není kulturní památkou, takže informací poskrovnu:

V prosté kapli na hradbách je socha Panny Marie, dar německé rodiny Hahnových z r. 1882. Kaple nyní stojí v centru parku zřízeného r. 2008 a od r. 2012 pojmenovaného po býv. prezidentu Václavu Havlovi.

Uprostřed nově zřízeného parku stojí prostá kaple Panny Marie klasicistních tvarů z 2. poloviny 19. století. Uvnitř je umístěna na vysokém podstavci mariánská socha. Německý nápis na podstavci potvrzuje, že ji tu nechala umístit roku 1882 měšťanská rodina Hahnova. U kaple je zřízeno odpočinkové místo s lavičkami.

Zděná omítaná stavba na čtvercovém půdorysu. S výjimkou čelní strany stěny holé, na stavbě sedlová střecha, krytá pálenou taškou. Čelní strana s obloukovým dveřním otvorem, uzavřeným železnou mříží, má po stranách dva pilastry a v půli výše je předělena římsou, která navazuje na dveřní oblouk. V poměrně velkém interiéru je kamenný sokl s výše zmíněným německým nápisem, na němž stojí jednoduchá socha Panny Marie se sepjatýma rukama.

V knize Kdo se to na nás dívá! – Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice je stručná zmínka, že „se jedná o votivní kapli, v níž je děkovný nápis za záchranu rodiny Jahnů z čp. 85 z roku 1882 (..von der Familie Jahn in Leitmeritz; No: 85; im Jahre 1882)„.

Series Navigation<< Kostel svatého Vojtěcha v ulici Křížová v LitoměřicíchKostel svatého Jakuba Staršího na Dominikánském náměstí v Litoměřicích >>
Tagy