weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Ducha v Novém Boru – Arnultovicích

U hřbitova v Arnultovicích, dnes součásti Nového Boru, stojí na rozmezí ulic Štursovy a Vančurovy novorenesanční kostel svatého Ducha.

Stručná historie kostela je zachycena v knize Památky Nového Boru, doplňuji ji podrobnostmi z netu a infocedule naučné stezky „Po stopách sklářského řemesla v Novém Boru“:

Ve druhé polovině 19. století žili v Arnultovicích (tehdy převážně německých) lidé trojího vyznání: evangelického, starokatolického a římskokatolického. Když se začal v obci budovat v letech 1886-1888 hřbitov s kostelíkem, řešilo se, komu svatostánek připadne. Katolíci trvali na tom, že kostel vysvětí podle římského ritu, ale to by znamenalo, že se objekt stane majetkem církve. To se nelíbilo vesničanům ostatních konfesí, a protože stavba vznikala ze společného obecního rozpočtu, převládla nakonec vůle většiny. Kostel setrval v obecním majetku a sloužil věřícím všech místních vyznání – i za cenu toho, že zůstane nevysvěcen. Přesně to se také stalo. Zatím co starokatolíkům ani evangelíkům tato okolnost nevadila a docházeli sem střídavě na své pobožnosti, příslušníci římské konfese zlomili nad nevysvěcenou stavbou hůl. Posléze se místní náboženské situace změnila. Evangelíci si v Novém Boru (Haidě) postavili v roce 1902 svůj vlastní novogotický kostel a jeho arnultovický předchůdce přešel do nájmu starokatolíků, kteří se stali jeho jedinými uživateli a modlitebnu pojmenovaly kostelem Panny Marie ustavičné pomoci.

Po druhé světové válce byla řada německých starokatolíků odsunuta a počet lidí tohoto vyznání klesal i za komunismu. Nakonec nebyla starokatolická církev schopna kostel dál spravovat a budova přešla do majetku Nového Boru. Budova se začala využívat jako řemeslná dílna a skladiště. Na počátku 21. století tu začala působit Eliška Raymanová, farářka Československé církve husitské, která zorganizovala opravu chátrající budovy. Město v roce 2006 kostel náboženské obci bezplatně převedlo. Po velké opravě za 700 000 Kč provedené v roce 2007 i s pomocí místního sboru Českobratrské církve evangelické se kostel po sto dvaceti letech své existence dočkal vysvěcení, které proběhlo ekumenicky. Byl zasvěcen svatému Duchu 8. května 2008 biskupem Československé církve husitské Štěpánem Kláskem a libereckým seniorem Českobratrské církve evangelické Tomášem Matějovským. Při rekonstrukci byly v interiéru vytvořeny dřevěné ochozy, osazeny kazetové stropy a okna byla zrestaurovaná do původního stavu. Slouží opět Československé církvi husitské (patří pod Královéhradeckou diecézi této církve) i Českobratrské církvi evangelické.V létě roku 2015 zahájila z kostela své vysílání nová internetová televizní stanice TV Víra.

Prostory opravené sakrální stavby jsou otevřené nejen věřícím různých vyznání, ale i ateistům či lidem nábožensky nezakotveným. Kromě pravidelných bohoslužeb a pobožností se tu totiž konají rozmanité výtvarné výstavy a díky grantové podpoře města Nový Bor si zde přes léto a v období adventu přijdou na své i milovníci koncertů.

V interiéru je na na místě oltáře stůl Páně (menza) s křížem, moderní křtitelnice byla navržena tvůrcem její dřevěné části Liborem Krpatou z Nového Boru, skleněnou část vytvořil sklář Ivan Kubela z Nového Boru. Obrazy křížové cesty vytvořil kněz CČSH Miroslav Kubíček z Brna a rámy zhotovil řezbář Jiří Havelka z Českého Dubu.

Series Navigation<< Hrobka rodiny Franze Ladische na hřbitově v Novém Boru – ArnultovicíchKaple Panny Marie v Habrovanech >>
Tagy