weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Anny v Dlouhém Dole

Vážení kamarádi, přátelé. Díky mnohým Vám jsme se jako turistický klub rozhodli zachránit historickou dřevěnou lesní kapličku sv. Anny, která se nachází v Dlouhém Dole 4 km od Krásné Lípy v lese, ale je ve velmi špatném stavu.

Chceme ji zachránit jak z důvodu historie, tak jedinečnosti, poněvadž je snad jako jediná lesní kaplička ještě existující v celém Ústeckém kraji. Přihlásili jsme jí v měsíci únoru do soutěže „ČSOB pomáhá regionům“ a díky i Vašemu hlasování jsme se z tzv.“divoké karty“ dostali do hlavní soutěže. ČSOB nám poskytla číslo účtu s variabilním symbolem, na kterém nyní od 13.5. do 27.6. příznivci na záchranu kapličky mohou posílat peníze.

Zbývá nám ještě několik dní do ukončení soutěže, na kontě máme k dnešnímu dni 12 422,- Kč, ale to nám na zakoupení materiálu a naší brigádnickou opravu zdarma nestačí. Proto se na Vás obracím s žádostí – přispějte na finanční konto dle Vašich možností třeba jen malou částku 50,- či 100,- Kč, abychom mohli tuto vzácnou stavbu zachránit pro další generace lidí.

S poděkováním a pozdravem za Klub českých turistů Krásná Lípa

Mikuláš Peterka

===

Kaple sv. Anny v Dlouhém Dole čeká možná také na Váš příspěvek, aby se dočkala rekonstrukce, jelikož je v havarijním stavu. Málokdo si pod slovem kaple vybaví právě stavbu připomínající malý seníček či stavbičku vhodnou k uskladnění nářadí. Ovšem nebylo tomu tak vždy. Dnešní podoba není tou nejpůvodnější. Prkenné pobití je ochranným pláštěm stavby.

Ona je vlastně kaplička sv. Anny v podstatě velkou neznámou. O jejím zřizovateli snad vypovídá jen tradovaný název Weissenkapelle, jak uvádí Natálie Belisová. Přeloženo tedy Weisova kaple. Zda byl tedy donátorem stavby Josef Weiss, zůstává otázkou otevřenou, jelikož při inventarizaci kaplí roku 1838 ještě nebyla zbudována. Dokonce není zakreslena ani o pět let později na katastrální mapě. Těžko říci, zda se podaří někdy odhalit náhodou příhodu týkající se přímo této kapličky sv. Anny, jež musela sloužit jako privátní. Zatím se žádné zmínky nepodařilo objevit.

Ve výklenku bývala dříve soška Panenky Marie Lurdské v grottě. Můžeme předpokládat, že ani tato výzdoba není nutně původní. Z mobiliáře se dochovaly s jistotou pouze lavice.

Sv. Anna, matka Panny Marie a babička Ježíšova, je patronkou vdaných žen, matek, nastávajících matek, rodiček, bezdětných žen, vdov, šťastného sňatku a manželství, umírajících, zarmoucených, nemocných, hospodyněk, domácnosti, dělnic, švadlen, krajkářek, rukavičkářů, tkalců, krejčích, provazníků, čeledínů, horníků, truhlářů, soustružníků, bednářů, mlynářů, kramářů, námořníků, trosečníků, horníků ve stříbrných dolech, stříbrokopů; šťastného porodu, požehnání dětí, nalezení ztracených věcí, za déšť a zelenou trávu, proti bouřce. Není člověka, který by snad její pomoci někdy nepotřeboval.

Finanční prostředky na záchranu kapličky můžete směřovat pouze do 27. června 2016 do půlnoci na účet vedený u ČSOB: 1017777101/0300, VS: 20160306. Záchranu organizuje Klub českých turistů Krásná Lípa v souladu se svou činností trvající již třicet pět let. (www.kctkrasnalipa.cz)

Ester Sadivová

Series Navigation<< Skalní kaple Božího hrobu ve VelenicíchMariánská skalní kaple v Modlivém dole >>
Tagy