weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Zdislavy ve Cvikově

This entry is part 158 of 216 in the series Kostely, kaple, chrámy, zvonice, hrobky, mauzolea

Každý, kdo ve Cvikově zamíří ke zdejší křížové cestě, půjde nejspíš ulicí Ústavní, v níž se po levé straně silnice na nízké zídce nachází výklenková kaplička.

Kaplička je jednoduchou stavbou klasického provedení – na zužujícím se soklu z pískovce stojí zřejmě zděná omítnutá, trojúhelníkovým štítem zakončená kaple. Stříška je kryta pálenými taškami, poměrně hluboký výklenek je uzavřen kovovou mříží. Uvnitř se nachází obraz sv. Zdislavy.

Nejedná se o kulturní památku, městský web se o ní nezmiňuje, jedinou objevenou zmínkou je zpráva na webu místní farnosti:

Cestou na Kalvárku potkáte na levé straně ve svahu soukromé zahrady kousek za Boberským potokem malou kapličku. Tu jsme svépomocí na podzim roku 2008 opravili a 16. 7. 2009 Otec biskup Jan Baxant přijel posvětit nový obraz Svaté Zdislavy z Lemberka, který byl do nově opravené kapličky instalován.

Tudíž nelze určit, kdy, kým a proč byla zhotovena, a zda aktuální zasvěcení odpovídá tomu původnímu. To je bohužel vše.

Series Navigation<< Kaple u Starého TýnaKaple Panny Marie Prostřednice všech milostí a sv. Kryštofa v Markvarticích >>
Tagy