weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Zdislavy ve Cvikově

Každý, kdo ve Cvikově zamíří ke zdejší křížové cestě, půjde nejspíš ulicí Ústavní, v níž se po levé straně silnice na nízké zídce nachází výklenková kaplička.

Kaplička je jednoduchou stavbou klasického provedení – na zužujícím se soklu z pískovce stojí zřejmě zděná omítnutá, trojúhelníkovým štítem zakončená kaple. Stříška je kryta pálenými taškami, poměrně hluboký výklenek je uzavřen kovovou mříží. Uvnitř se nachází obraz sv. Zdislavy.

Nejedná se o kulturní památku, městský web se o ní nezmiňuje, jedinou objevenou zmínkou je zpráva na webu místní farnosti:

Cestou na Kalvárku potkáte na levé straně ve svahu soukromé zahrady kousek za Boberským potokem malou kapličku. Tu jsme svépomocí na podzim roku 2008 opravili a 16. 7. 2009 Otec biskup Jan Baxant přijel posvětit nový obraz Svaté Zdislavy z Lemberka, který byl do nově opravené kapličky instalován.

Tudíž nelze určit, kdy, kým a proč byla zhotovena, a zda aktuální zasvěcení odpovídá tomu původnímu. To je bohužel vše.

Series Navigation<< Kaple u Starého TýnaKaple Panny Marie Prostřednice všech milostí a sv. Kryštofa v Markvarticích >>
Tagy