weby pro nejsevernější čechy

Hrobka Theodora Pohla na hřbitově v Raspenavě

Na hřbitově v Raspenavě kromě honosné hrobky rodiny Richterů hned u vstupu je další stavba, většině kolemjdoucích ukrytá v odlehlé části hřbitova – hrobka Theodora Pohla.
Překvapivě ač nejde o kulturní památku Památkový katalog obsahuje solidně podrobnou informaci:

Hrobka Theodora Pohla se nachází ve východní části hřbitova, u jeho severní zdi. Realizace proběhla ve 30. letech 20. století. Stavitel ani architekt není znám. 

Drobný objekt stojí na obdélném půdorysu, který rozšiřuje osově umístěná část jižního průčelí, kterou se do hrobky po předloženém schodišti vstupuje. Střechy jsou nad centrální částí valené sedlové ukončené tamburem vrcholícím křížem, po stranách valené valbové kryté měděným plechem. Fasády opatřené tvrdou kamennou omítkou s výrazným soklem zdobí hladké polosloupy. Po stranách vstupu se nachází v omítce reliéfně provedený nápis: „FAMILIE“ na západní straně a „TH. PoHL“ na východní straně. Vstupní dveře jsou dřevěné kazetové a z větší části prosklené. Na štítu vstupního průčelí čteme nápis: „EHRE SEI GOTT“. Interiér kaple prosvětlují hrotitě ukončená okna dělená mřížkou na drobné tabulky stejně tvarovaných štítů a okna tamburu po jeho obvodu. Křížově sklenutý interiér je opatřen stejnou povrchovou úpravou jako její exteriér.

Objekt je velmi zajímavým příkladem funerální architektury 30. let vycházející z modernistických forem doby svého vzniku. Velmi umělecky hodnotným je i jeho interiér. Bohužel autora architektonického návrhu i výzdoby interiéru se doposud nepodařilo dohledat. Hrobka tvoří zajímavý protipól honosné novogotické kapli továrnické rodiny Richterů, která byla postavena v letech 1893-1896 podle návrhu Franze Neumanna frýdlantským stavitelem Wilhelmem Stärzem.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple v RaspenavěHrobka rodiny Richterů na hřbitově u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě >>
Tagy