weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Václava v Debrně

Ve středu obce Debrno u silnice stojí kaple svatého Václava.
Kaple je kulturní památkou:

Kaple sv. Václava z roku 1674 je situovaná na návsi u silnice, v mírně svažitém terénu. Jednoduchou hladce omítnutou zděnou kapli čtvercového půdorysu člení sokl a desková korunní římsa. Hlavní vstup je z J strany otvorem završeným lomeným obloukem se zkosenými stranami. Jehlancovou střechu kryjí bobrovky a vrcholové prejzy. Ve vrcholu je osazena oplechovaná hranolová zvonička s otvory zakončenými půlkruhovým obloukem, se zavěšeným zvonkem a kovovým latinským křížkem ve vrcholu.

Kaplička sv. Václava představuje příklad jednoduché prostorové návesní kaple z poslední třetiny 17. století, upravované v 19. století.

Další upřesnění:

Ve zvoničce je zavěšen zvonek o průměru 0,37 m a výšce 0,34 m. Kaple je kulturní památka chráněná od 3.5.1958. Naposledy byla opravována v roce 2004.

Series Navigation<< Kaple svatého Gotharda jihozápadně od DebrnaHrobová kaple rodiny Nových na hřbitově v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy