weby pro nejsevernější čechy

Bývalá evangelická modlitebna v Krušnohorské ulici v Dubí

Na křižovatce Krušnohorské a Černigovského ulice v Dubí stojí nenápadný dům, který fungoval jako evangelická modlitebna.
Nikde žádná zmínka, informace, jen Mapy.cz uvádějí:

Tento dům koupila v roce 1907 evangelická církev a o sedm let později zde otevřela modlitební síň. Vzhledem stavba připomíná kostel, ale dnes již původnímu účelu neslouží.

Z domu toho vidět příliš není, a ať jsem se díval, jak chtěl, kostel mi nepřipomínal. Honosná vila s věžičkou. Na základě infa z map.cz dohledáno v jedné FB skupině o městě Dubí:

Málokdo by dnes v Dubí kromě dvou římskokatolických kostelů a několika kaplí hledal i jinou modlitebnu. Od 19. století posilovala německá evangelická církev, která byla založena na myšlenkách Martina Luthera. V Dubí vznikla evangelická obec roku 1904 a již o rok později měla 550 členů a roku 1913 již 761 členů. Pod Evangelickou obec v Dubí patřily Běhánky, Drahůnky, Újezdeček, Bystřice a Pozorka. První evangelickou modlitebnou byl dům č.p. 143 a roku 1907 evangelická obec zakoupila dům č.p. 97, v němž byla modlitební síň zřízena roku 1914.

Použité prameny: VILÍM, Karel. Dubí: město lázní, skla a porcelánu. Dubí: Pro Město Dubí připravilo vydavatelství NIS Teplice, 2011. ISBN 978-80-904871-0-9, str. 40.

Není k dispozici žádný popis fotky.
Plán modlitebny (FB Město Dubí)
Není k dispozici žádný popis fotky.
Historická pohlednice evangelické modlitebny (FB Město Dubí)
Series Navigation<< Kaple Nejsvětější Trojice v Tovární ulici v DubíZaniklá kaple v Běhánkách >>
Tagy