weby pro nejsevernější čechy

Kaple u Mařenic

U silnice z Mařenic do Trávníku, po níž vede cyklostezka 3053 Cesta k sousedům, po pravé straně mezi dvěma stromy stojí výklenková kaplička.

Prostě stojí, a její existence je zachycena na mapy.cz nebo v evidenci Drobných památek. Ovšem nikde ani slovo. Ze kdy, proč, původní zasvěcení – prostě nic. Přitom i přes místy odpadávající omítku vypadá vcelku zachovale a udržovaně.

Jednoduchá zděná stavba takřka čtvercového půdorysu se sedlovou stříškou krytou bobrovkami. Na čelní straně hlubší půlkruhově zaklenutý výklenek lemovaný žlutým pásem s kovanou mříží skrývá jednoduchý dřevěný kříž s hlavou Krista. Na bocích obdélné nehluboké niky. Trojúhelníkový štít s malým zaklenutým (a prázdným) výklenkem lemuje žlutě zvýrazněná odstupňovaná římsa, nad obloukem výklenku přerušená. Rámuje ale stavbu kolem dokola pod střechou.

Víc už si o kapli vymyslet nedokážu.

Aktualizace č. 1:

Na wiki jsem na zcela jiném místě objevil zmínku: „Mezi Trávníkem a Mařenicemi se nachází ještě barokní kaple Svaté Rodiny. Pochází ze 2. poloviny 18. století. Má čtvercový půdorys, čabrakové pilastry a obdélný vchod s polokruhovým záklenkem. Je vyvrcholená trojúhelníkovým štítem.“  Bohužel bez jakéhokoli obrázku, ale teoreticky by to mohla být ona.

Aktualizace č. 2:

V knize Znamení víry v krajině podstávkových domů je o kapli na stranách 76 a 77 psáno, že byla zcela zničena v 90. letech 20. století a v roce 2009 ji na původním místě postavil spolek „Drobné památky severních Čech“ po objevu původních základů. Kaple byla postavena na pozemku statkáře Franze Tischera z Mařenic, který se zavázal, že o svatostánek nedaleko své vsi se bude starat.

Series Navigation<< Kaple Narození sv. Jana Křtitele v TrávníkuKaplička u Kotle – Osečné >>
Tagy