weby pro nejsevernější čechy

Kaple u Mařenic

U silnice z Mařenic do Trávníku, po níž vede cyklostezka 3053 Cesta k sousedům, po pravé straně mezi dvěma stromy stojí výklenková kaplička.

Prostě stojí, a její existence je zachycena na mapy.cz nebo v evidenci Drobných památek. Ovšem nikde ani slovo. Ze kdy, proč, původní zasvěcení – prostě nic. Přitom i přes místy odpadávající omítku vypadá vcelku zachovale a udržovaně.

Jednoduchá zděná stavba takřka čtvercového půdorysu se sedlovou stříškou krytou bobrovkami. Na čelní straně hlubší půlkruhově zaklenutý výklenek lemovaný žlutým pásem s kovanou mříží skrývá jednoduchý dřevěný kříž s hlavou Krista. Na bocích obdélné nehluboké niky. Trojúhelníkový štít s malým zaklenutým (a prázdným) výklenkem lemuje žlutě zvýrazněná odstupňovaná římsa, nad obloukem výklenku přerušená. Rámuje ale stavbu kolem dokola pod střechou.

Víc už si o kapli vymyslet nedokážu.

Aktualizace č. 1:

Na wiki jsem na zcela jiném místě objevil zmínku: „Mezi Trávníkem a Mařenicemi se nachází ještě barokní kaple Svaté Rodiny. Pochází ze 2. poloviny 18. století. Má čtvercový půdorys, čabrakové pilastry a obdélný vchod s polokruhovým záklenkem. Je vyvrcholená trojúhelníkovým štítem.“  Bohužel bez jakéhokoli obrázku, ale teoreticky by to mohla být ona.

Aktualizace č. 2:

V knize Znamení víry v krajině podstávkových domů je o kapli na stranách 76 a 77 psáno, že byla zcela zničena v 90. letech 20. století a v roce 2009 ji na původním místě postavil spolek „Drobné památky severních Čech“ po objevu původních základů. Kaple byla postavena na pozemku statkáře Franze Tischera z Mařenic, který se zavázal, že o svatostánek nedaleko své vsi se bude starat.

Aktualizace č. 3:

Na výše zmíněném webu Spolku Drobné památky severních Čech

Kaplička stojí mezi 2 lipami na pravé straně silnice do Trávníku asi 300 m za Mařenicemi.

Čtvercová zděná kaple s jednoduchým klenutým vstupem a malou nikou v trojúhelníkovém štítě.

V mařenickém farním soupisu křížů a kaplí je o památce uvedeno: „Kamenná kaple, uzavíratelná, nyní otevřená, krytá šindelem. Uvnitř je na dřevě malovaný obraz Ježíše, Marie a Josefa. Zřizovatel není znám. Kaple stojí na cestě do Cvikova vpravo, na pozemku Franze Tischera, sedláka v Mařenicích č.p. 109. Bez nápisu. Udržuje majitel pozemku a slibuje závazek.“

Ještě v 80. letech 20. století kaplička stála. Zcela zanikla na počátku 90. let 20. století, kdy někdo rozkradl poslední zbytky obvodových zdí z pískovcových kvádrů.

Na obnovu této kaple, která byla významným krajinotvorným prvkem, jsme dlouho hledali finanční prostředky. Teprve v roce 2008 se nám podařilo získat grant Nadace Občanského fóra ve výši 50.000,-Kč a částkou 20.000,-Kč na opravu přispěla MUDr. Hana Adamcová z Prahy. Díky těmto finančním prostředkům jsme mohli na jaře 2009 obnovu kaple zahájit.

Nejprve byla odkopána zemina a odkryty původní základy kaple, na kterých byla zcela nově vystavěna přibližná kopie původní kapličky. Byly obnoveny původní římsy, kaplička byla omítnuta, vymalována a na střechu byly upevněny latě, pokryté bobrovkou. Okolí kapličky bylo vyčištěno.

Práce na obnově kaple provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru.

Series Navigation<< Kaple Narození sv. Jana Křtitele v TrávníkuKaplička u Kotle – Osečné >>
Tagy