weby pro nejsevernější čechy

Kaple na rozcestí východně od Martiněvsi

Na rozcestí silnice, vedoucí z Martiněvsi do Račiněvsi, s místní komunikací stojí ne zcela obvyklá výklenková kaple.

Na trávě na krajnici křižovatky u vzrostlého stromu stojí stavba obdélného půdorysu. Spodní část tvoří kamenný základ, nahozený hrubou omítkou, na němž je umístěno těleso kaple. Hladce omítaný kvádr má hluboké obloukové výklenky ze všech 4 stran (a všechny prázdné). Nad obloukem oběžná tenká římsička, střešní část od kaple odděluje profilovaná lišta. Na delších stranách kaple trojúhelný štít rámovaný hlubokou římsou, ve spodní části obložený střešní krytinou. Na čelní straně ve štítě plechová tabulka s reznoucím nápisem Renovováno 1992. Střecha sedlová, kryta pálenou taškou.

Mezi památkově chráněnými objekty kaple nefiguruje, ale kupodivu k jednomu nesprávnému záznamu je připojen původní evidenční list památky, který kapli popisuje nesprávně jako boží muka:

Při silnici do Račiněvsi zděná, omítaná kaple stojící na vysokém soklu, s výklenky na všech 4 stranách, a s trojúhelným štítem po obvodu profilovaným, zřejmě z poč. 19. století.

Series Navigation<< Kaple v centru MartiněvsiHrobka rodiny Tomanovy na hřbitově v Charvatcích >>
Tagy