weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple svaté Honory u kostela svatých Petra a Pavla v Mimoni

Na ploše bývalého hřbitova u kostela svatých Petra a Pavla v Mimoni stojí kaple svaté Honory.
Infocedule u kostela kapli zmiňuje, ovšem bez jejího zasvěcení:

Mimoňský farní chrám vznikl ve druhé polovině 14. století. Do své barokní podoby byl přestavěn v letech 1661-63 pod vedením stavitele Santino Bossia, v letech 1667-70 pak byla postavena samostatná zvonice. K další práci na zvelebení kostelního návrší přistoupil Giulio Broggio – vybudoval zdi kolem hřbitova, do nichž vsadil čtyři nárožní kaple. Dochovala se jen kaple umrlčí. Byla postavena v 70. letech 17. století. Uvnitř se nachází obraz sv. Ofelie, patronky proti očním nemocem.

Podrobněji zde ->

Součástí přestavovaného areálu byl nově i hřbitov při západní straně kostela. Byl ohrazen obdélníkovou zdí, v letech 1673 až 1675 byly do rohů zdí dostavěny čtyři kaple (archandělů Gabriela, Michaela, Rafaela a Uriela) a při jižní zdi pátá kaple svaté Honory, která se jako jediná dochovala. Po část své existence sloužila jako márnice.

Původní evidenční list památky (kostela svatých Petra a Pavla):

Kaple na bývalém hřbitově za severní stěnou kostela. Stavba čtvercového půdorysu, zděná a omítaná. Nároží armována omítkovými kvádry. Mohutná, dvojnásobně vyklenutá římsa. Obdélný portál s velkými postranními uchy a masivní lištou. Na portál bezprostředně navazuje přímá římsa a nad tuto se stejným způsobem připojuje velké segmentem zaklenuté okno. Je opatřeno ostěním s velkými postranními uchy. Tato soustava je vyvrcholena segmentovou suprafenestrou. V bocích jsou půlkruhová okna v ostění s uchy a kapkami. Uvnitř valená klenba, stěny s nikami, v rozích opatřeny pilastry. Mansardová střecha s taškami, vedle vchodu sochy sv. Václava a Františka. V interiéru oltářní obraz Zmrtvýchvstání, Pieta a Zasnoubení P. Marie z 18. století. Kaple poměrně v dobrém stavu, sochy potřebují nutně opravu.

Series Navigation<< Kaple sv. Anny u kamenného mostu v ZákupechKaple sv. Jiří v Mimoňské ulici v Zákupech >>
Tagy