weby pro nejsevernější čechy

Pavilon bývalé studny na náměstí Dr. Karla Kramáře ve Vysokém nad Jizerou

Uprostřed náměstí Dr. Karla Kramáře ve Vysokém nad Jizerou stojí pavilon bývalé studny, fungující dnes jako čekárna autobusové zastávky.

Nenápadná drobná stavba je od roku 2014 kulturní památkou:

Pavilon byl vystavěn kolem roku 1851 z popudu starosty města a lékárníka PhMr. Josefa Kramáře v rámci nové úpravy náměstí, během níž byl přenesen i mariánský sloup.

Pavilon spolu s mariánským sloupem tvoří ve vzájemné komunikaci hodnotný a esteticky provázaný celek. Šestiboký pavilon je postaven na žulové obrubě studny s šesti žulovými patkami sloupů, na kterých spočívá šest pískovcových sloupů. Sloupy jsou spolu svázány krovem jehlancové střechy s podbitím a profilovanou římsou. Ve vrcholu střechy kryté červeně natřeným plechem je umístěna kovová směrová růžice a ukazatel směru větru s figurami medvěda a muže ze znaku města. Obruba studny a patky sloupů jsou vysekány z liberecké žuly, samotné sloupy jsou vysekány z hnědo-červeného arkózovitého pískovce, což je pro region Vysocka typické. Konstrukce krovu, podbití a profilované římsy jsou zhotoveny ze dřeva, krytina z plechu a směrová růžice s ukazatelem směru větru z kombinace plechu a železa.

Z architektonického hlediska je v komparaci s ostatními sloupovými pavilony (Schrenkův pavilon v Písku z r. 1841, pavilon nad Zdislavinou studánkou v Jablonném v Podještědí) vysocký altán zajímavý zejména jehlanovitým řešením střechy, jako i umístěním v centrální části hlavního městského náměstí. Důležitý je i z kulturně historického hlediska, neboť více jak sto šedesát let pomáhá utvářet prostor maloměsta, jeho centrální část, kde se odvíjel a odvíjí každodenní život. Pavilon je reflektován v díle mnoha výtvarných umělců, fotografů i spisovatelů regionálního i celonárodního významu; také díky této skutečnosti se stal jedním z kulturních symbolů města.

Z funkčního hlediska pavilon nejprve sloužil jako zdobný kryt nad městskou studnou s čerpadlem pražské firmy Božek, Záhy se však stal oblíbeným místem setkávání a odpočinku vysockých občanů všech věkových kategorií, ale i turistů a výletníků. Byl aktivně využíván při výročních trzích a slavných vysockých jarmarcích, dodnes tuto funkci každoročně plní o vysocké letní pouti a různých kulturních akcích, jichž je nedílnou součástí. Pavilon v současnosti doplňují lavičky a slouží veřejnosti mimo jiné i jako autobusová čekárna.

 

Series Navigation<< Kostel svatého Prokopa v Jablonci nad JizerouEvangelický kostel (Centrum setkávání) v Dolní Poustevně >>
Tagy