weby pro nejsevernější čechy

Kaple pod hradem Jestřebí

Na travnaté ploše, rozprostírající se pod hřbitovem u přístupové cesty na hrad Jestřebí, stojí výklenková kaple.

Nezvykle mohutná kaple je kulturní památkou:

Drobná zděná památka pocházející patrně z konce 18. století je provedena v zjednodušeném barokním tvarosloví. Kaple je důležitým venkovského stavitelství a v neposlední řadě je důležitou součástí ucelené historické podoby obce.

Původní evidenční list památky říká:

Výklenková kaple zděná, omítaná, lemovaná svazkovými pilastry na nárožích. S trojúhelným štítem. Uprostřed rozměrná nika. Sedlová střecha, kryta taškami.

Series Navigation<< Zvonice na hřbitově v JestřebíKaple u polní cesty do Martinova Údolí východně od Svoru >>
Tagy