weby pro nejsevernější čechy

Kaple pod hradem Jestřebí

This entry is part 22 of 205 in the series Kostely, kaple, chrámy, zvonice, hrobky, mauzolea

Na travnaté ploše, rozprostírající se pod hřbitovem u přístupové cesty na hrad Jestřebí, stojí výklenková kaple.

Nezvykle mohutná kaple je kulturní památkou:

Drobná zděná památka pocházející patrně z konce 18. století je provedena v zjednodušeném barokním tvarosloví. Kaple je důležitým venkovského stavitelství a v neposlední řadě je důležitou součástí ucelené historické podoby obce.

Původní evidenční list památky říká:

Výklenková kaple zděná, omítaná, lemovaná svazkovými pilastry na nárožích. S trojúhelným štítem. Uprostřed rozměrná nika. Sedlová střecha, kryta taškami.

Series Navigation<< Zvonice na hřbitově v JestřebíKaple u polní cesty do Martinova Údolí východně od Svoru >>
Tagy