weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie Bolestné u Nových Hamrů

Na trase žluté turistické značky mezi Novými Hamry a Perninkem stojí výklenková kaplička Panny Marie Bolestné.

Zachovalá kaplička patří do správy římskokatolické farnosti v Nejdku. Mapy.cz udávají, že kaple je zmiňována roku 1739, v roce 1913 prošla výraznou rekonstrukcí a byla znovu vysvěcena. Během roku 2005 byla opravována.

Obdélná barokní stavba, střecha je završena šestibokou zvoničkou s cibulovou bání. Uvnitř soška Piety z 1. poloviny 18. stol. a několik lidových sošek.

Zvláštní, že nese takové zasvěcení a přitom je uvnitř socha Piety. Možná na to má vliv stejnojmenný kostel v obci. Najít na netu nějaké podrobnější informace se mi nepodařilo, nenašel jsem záznam o tom, že by byla kulturní památkou. Jediným vodítkem tak zůstává info na tabuli, ze které zřejmě „opisovaly“ i mapy.cz:

První zmínka o zdejší kapličce pochází z roku 1739, kdy v ní byla umístěna soška piety. V roce 1913 prošla kaplička výraznou rekonstrukcí a byla znovu vysvěcena. Zřejmě nejvýznamnější událostí v historii kapličky bylo posvěcení a zavěšení zvonu (viz foto).  Slavnost se konala 14. května 1922. Zatím poslední oprava se konala v roce 2005. Kaplička je pěkným příkladem lidové sakrální stavby.

Při lesní cestě od kapličky do Perninku (dnes žlutá turistická značka) stával od roku 1912 vysoký dřevěný kříž s obrazem svatého Vendelína, patrona pastýřů a chovatelů dobytka. V roce 1946 byl kříž zničen a dnes již místo, kde stál, nic nepřipomíná.

Cestou do Perninku často chodíval jistý chalupník z Nových Hamrů, jak o tom vypráví jedna z krušnohorských pověstí. Jednou, když se jako obvykle vracel až za tmy, spatřil před sebou podivný výjev. Kolem malého ohýnku sedělo šest neznámých mužů, kteří mločky a bez hnutí hleděli do plamene. Chalupník pozdravil a zeptal se, zda si smí připálit dýmku oharkem z ohně. Nikdo mu ale neodpověděl, a tak se zeptal podruhé. Pak teprve jeden z cizinců sotva znatelně přikývl. Chalupník si tedy vzal z okraje ohně dva oharky, přiložil je na tabák v dýmce, poděkoval a odešel. Dýmka ale netáhla a stále zhasínala, a tak ji mrzutě strčil do kapsy. Doma si pak chtěl znovu zapálit. Jaké však bylo jeho překvapení, když pod víčkem dýmky objevil dva kousky ryzího zlata. Chalupník vytušil, že zlato pochází od temných, nečistých sil, a svědomí mu bránilo ho přijmout. Aby se tíživého daru zbavil, nechal za něj vyzdobit hamerskou kapličku.

Legenda pěkná, ale o kapli se člověk nic nedozví. Obdélný půdorys, na bíle omítnutých stěnách mělké pilastry, na bocích kaple okno (v horní části zaoblené). Na průčelí široká římsa, nad ní ve štítě prázdná nika, vchod uzavřen dřevěnými dveřmi s malým okénkem. Na zadní straně okno jen ve štítě. Plechem pokrytá sedlová střecha nese výše zmíněnou zvoničku s bání a malou makovicí.

Series Navigation<< Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v DubíKaple Svatých schodů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Krupce >>
Tagy