weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Václava na návsi ve Vchynici

Na návsi ve Vchynicích na travnatém svahu mezi křížením několika místních komunikací stojí kaple svatého Václava.

Zasvěcení kaple je udáváno jen v některých zdrojích, ale hovoří o něm obecní web. Kaple je kulturní památkou:

Barokní kaple datovaná do roku 1764, s úpravou v roce 1908. Drobnou čtvercovou kapli s okosenými nárožími uzavírá nad hlavním průčelím segmentově ukončený štít s kamenickou výzdobou, do střechy je vsazen sanktusník.

Původní evidenční list památky je o něco sdílnější:

Zděná, omítaná kaple na čtvercovém půdorysu, s mělkou apsidou, s trojúhelným štítem segmentovitě skoseným, s čučky po stranách. V nice štítu drobná lidová plastika bolestného Krista, nad ním letopočet 1764. Střecha sedlová, krytá taškami. Fasáda je členěna pouze mělkou korunní římsou. Uvnitř sklenuta plackou.

Aktuální stav je mírně odlišný a leccos v popisech vůbec nezaznělo – v nice štítu není Kristus, ale zřejmě svatý Václav – mužská postava ve zbroji, na levé ruce trojúhelníkový štít s orlicí, na hlavě přilbu, na prsou zavěšený kříž, v pravé ruce drží před tělem kopí. Ani slovo o tom, že nad zaobleným štítem je kamenný sloupek, zakončený kamenným křížem. Že na bocích kaple jsou malá obdélná okénka. Že na střeše je šestiboká vysoká oplechovaná zvonička, s bání, malou makovicí a korouhví, v níž je letopočet 1908. Dřevěné dveře kopírují vstupní otvor s mírně zaoblenou horní hranou, v horní části jsou dvě prosklená zamřížovaná okénka, umožňující pohled do interiéru.

Series Navigation<< Kostel Nejsvětější Trojice v SulejovicíchKaple svaté Panny Marie Einsiedelnské v Lovosicích >>
Tagy