weby pro nejsevernější čechy

Kaple Navštívení Panny Marie v Karlově

U silnice na okraji Karlova, místní části Josefova Dolu, směrem na Hrabětice stojí ve svahu kaple Navštívení Panny Marie.

Kdysi tu stávala pouze studánka (a údajně i primitivní vanové lázně). Existuje pověst, že sedlák z Maxova nedaleko na poli vyoral po skončení třicetileté války obrázek Panny Marie a pověsil ho na starou jedli u studánky. Po čase mu onemocněla žena a on jí poradil, aby se ve studánce vykoupala. Ta tak učinila, pomodlila se k Marii na obrázku a uzdravila se. Zvěst se začala šířit a lidé považovali vodu ze studánky za zázračnou. Ze studánky (dnes skryté v prkenné boudě) se následně stalo věhlasné poutní místo, které během mariánských svátcích navštěvovaly tisíce lidí.

Místo u pramene začalo být pro tak velký počet poutníků malé, bylo rozhodnuto jedli porazit a okolí upravit. Roku 1762 zde byla postavena dřevěná kaple. Lidé ke kapli nosili dary a finanční obnosy, dokonce se krátce uvažovalo o stavbě poutního mariánského kostela. Roku 1803 nechal majitel zdejšího panství  hrabě František Antonín Desfours přestavět kapli na kamennou poté, kdy vážně onemocněl a jeho žena měla sen, že se uzdraví, postaví-li na zázračném místě novou kapli. Ta byla vysvěcena 27. června 1803 jabloneckým vikářem Josefem Ultschem a od té doby nese název Navštívení Panny Marie. Vedle svatostánku byl postaven i hostinec U Karlových lázní včetně lázeňského domu.

Roku 1865 byla přestavěna do současné podoby, přestože zájem o pramen i kapli postupně upadal. Kaple byla prohlášena za kulturní památku 23. září 1971. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 2009 až 2011 (zajistil ji Obecní úřad v Josefově Dole).

Původní evidenční list památky:

Barokní kaple je zděná omítaná obdélná budova s půlkruhovým závěrem a trojúhelníkovým štítem. Boční stěny po jednom obdélném, půlkruhově zaklenutém okně. Střecha je sedlová a krytá břidlicí. Na střeše se nachází v přední části polygonální sanktusovník s jehlanovou stříškou krytou plechem a zdobeným kovovým křížem. Dřevěné dveře ve stěně ve svahu mají obdélná portál s obdélným světlíkem, uzavřeným mříží. Loď plochostropá, půlkruhový pás vítězného oblouku s vpadlými obdélnými poli.

Series Navigation<< Kaple na rozcestí v HraběticíchKaple Nejsvětější Trojice v Plešnicích >>
Tagy