weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Prokopa ve Skalici u Třebívlic

Na východním okraji obce Skalice (část Třebívlic) stojí u silnice kaple svatého Prokopa.

Stále stejná situace. Ani o této kapli nelze najít cokoli, co by stálo za zmínku.

Zděná omítaná stavba na takřka čtvercovém půdorysu je průčelím obrácena k silnic, zadní polygonální část je zakomponována do zdi a plotu sousedícího domu čp. 20. Aktuální stav není příliš optimistický – vlhkost vzlíná a ničí nejen spodní část kaple, ale především průčelí – štít a římsy praskají až do zdiva.

Čelní stěna má dveřní oblouk přístupný po třech schodech, vyplněný dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, oblouk je zasklený. Kolem vstupu dva sloupy, patka ve výši schodiště, následuje další vyšší stupeň, oddělený dvojitou lištou. Vlastní tělo sloupu do výše ozdobné lišty přes celé průčelí, zdobené čtyřmi rýhami. Nad lištou hlavice sloupů nesou vystupující překlad, na němž je na podstřešní římse, kryté taškami a obíhající celou stavbu, umístěn malý trojúhelný štít. Na překladu kovový kříž, na vrcholu štítu kamenný. Nároží průčelí s naznačenou bosáží, za zmíněným malým štítem nad podstřešní římsou hlavní štít průčelí s postranními křídly a odseknutým vrcholem. Na sedlové střeše na hřebeni nad štítem oplechovaná věž (zřejmě oktagonální), zakončená cibulovou bání s křížem. Zvon vidět není, ale nade dveřmi ve zdivu (netradičně zvenčí) je otvor zřejmě pro lanko do věžičky.

Boky stavby jsou členěny třemi dvoustupňovými sloupy, které končí pod podstřešní římsou. Mezi nimi dvě oblouková okna. V zadní polygonální části, zasahující do již zmíněného plotu, to vypadá, že stavba navazuje na jakousi skalku.

Pohled přes okna do interiéru ukazuje dlážděnou podlahu, pokrytou mrtvolkami hmyzu, pár dřevěných lavic a jednoduchý oltářní stůl krytý dřevěnou deskou. Výzdoba veškerá žádná.

Series Navigation<< Kaple se zvoničkou ve Dřevcích u TřebívlicKaple svatého Jana Nepomuckého na návsi v Leské >>
Tagy