weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého jižně od Lešan

U polní cesty jižně od Lešan na trase žluté turistické značky z Nelahozevsi do Velvar stojí na mírném návrší mezi stromy výklenková kaple svatého Jana Nepomuckého.

Info o kapli zde:

Barokní výklenková kaplička z 18. století. Stojí nad obcí Lešany u Nelahozevsi. Stojí na malém kopečku na okraji pole. Zděná stavba ze smíšeného zdiva (pískovec, cihly) na půdorysu obdélníku o rozměrech 2 x 0,85 m. Výška stavby je 3,75 – 4 m, zadní stěna se nachází ve svahu, proto je vyšší. V přední stěně výklenek s obrazem. Nahoře nadstavec o šíři 1,2 m proti přední a zadní stěně asi 10 cm ustoupený. V nadstavci je další výklenek. Ve výklenku byla skoba svědčící o dřívějším umístění sochy. 

Při průzkumu pracovníky NPÚ v roce 1993 byla kaplička shledána v dezolátním stavu a navržena k prohlášení za nemovitou památku, řízení však nebylo ukončeno. Kaplička bude znovu navržena a řízení obnoveno. Opravena v roce 2007, patrně v souvislosti se stavbou nedalekého satelitního sídliště nad obcí Lešany.

Zřejmě při popisované opravě nahradila výše zmiňovaný obraz soška svatého Jana, umístěná za kovovou mříží.

Podrobně zde:

Barokní výklenková kaplička vedle višňového sadu nad Lešany byla postavena v roce 1760. Jedná se o oblíbené poutní místo turistů sledujících žlutou turistickou značku od vlakové zastávky v Nelahozevsi přes Lešany k Lutovníku.

V hlavním výklenku dříve visel obraz, ve druhém kdysi byla umístěna socha svatého Jana Nepomuckého. Podle kronikáře Václava Hlavatého zmizela někdy kolem roku 1990 a v dalších letech kaplička dále chátrala. Ani obraz už na svém místě není.

Rekonstrukce kapličky proběhla v roce 2008, ještě za starosty Jaroslava Otáska.

Series Navigation<< Kaple v LešanechKaple na Předních Folgách poblíž domu čp. 90 ve Všemilech >>
Tagy