weby pro nejsevernější čechy

Kostel Narození svatého Jana Křtitele na hřbitově v Zeměchách

Nad schodištěm, které vede z ulice 9. května na hřbitov v Zeměchách, se tyčí kostel Narození svatého Jana Křtitele.
V podstatě ne příliš velký kostelík je zvýrazněn výškovým rozdílem – hřbitov se nachází vysoko nad okolním terénem.

Kostel s přiléhající zvonicí je kulturní památkou:

Zděný jednolodní kostel s trojboce ukončeným presbytářem, obdélnou sakristií a čtvercovou předsíní, krytý mansardovou střechou. Součástí areálu je samostatně stojící patrová zvonice, ohradní zeď s branou a pozemek hřbitova. Barokní kostel z roku 1723.

Areál kostela Narození sv. Jana Křtitele se nachází ve středu obce na vysoké stráni, po pravé straně hlavní silnice ve směru Zeměchy – Kralupy nad Vltavou. Orientovaná stavba kostela stojí při Z okraji starého hřbitova pravidelného obdélného půdorysu, na který směrem k V plynule navazuje hřbitov nový. Hřbitov je po celém obvodu vymezen kamennou ohradní zdí, která je v Z a V linii prolomena pilířovými branami. Z brána původního hřbitova je přístupná po strmém kamenném schodišti (v ose hlavního vstupu do kostela) z centra obce. U paty schodiště po levé straně stojí kamenný kříž (konec 19. stol?) s nápisovou deskou (Pochválen budiž/PAN KRISTUS JEŽÍŠ/Věrný ochránce/Silný obránce/V pokušení). Na hraně JV nároží staré ohradní zdi je situovaná postranní (dnes slepá) branka, která v těchto místech pomyslně odděluje starý a nový hřbitov. Součástí areálu je také hranolová zvonice, stojící poblíž závěru kostela a nevelká márnice, která přiléhá k S linii ohradní zdi starého hřbitova.

Původní evidenční list památky:

Jednolodní s úzkým presbytářem pětiboce zakončeným, ke kterému přiléhá na východní straně nízká obdélná sakristie. Loď má obdélníkový půdorys. Průčelí ploché, k němu přiléhá nízká předsíň. Věž nemá. Obdélníková okna prolomena na severní a jižní straně. Prejzová mansardová střecha.

Ještě z wiki a dalších zdrojů:

Původní kostel stával v obci v místech dnešní autobusové zastávky, jeho existence je doložena již v roce 1352. Stavba byla zničena během husitských válek a následně ve třicetileté válce. Současný barokní kostel s vedle stojící samostatnou zvonicí byl postaven v roce 1723 na mírném návrší nad návsí. Jeho autorem je pravděpodobně pražský architekt a stavitel Václav Špaček. V druhé polovině 20. stol. kostel značně zchátral. V roce 2006 prodělal rozsáhlou opravu a rekonstrukci.

V kostele byl umístěn téměř 150 let dřevěný polychromovaný reliéf Poslední večeře Páně, pocházející původně z Betlémské kaple v Praze. Od roku 1918 je reliéf v Národním muzeu v Praze.

Series Navigation<< Zvonice u kostela Narození svatého Jana Křtitele na hřbitově v ZeměcháchKaple Nejsvětější Trojice u bývalého špitálu v Teplé >>
Tagy