weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Floriána ve Šlapanicích

V zástavbě uprostřed obce Šlapanice stojí kaple svatého Floriána.
Kaple je kulturní památkou:

Typově zajímavá kaple na oktogonálním půdorysu s jednoduchým obdélným nástavcem pro zvon. Dominantním prvkem klasicistní fasády je portál; sloupy nesoucí trojúhelníkový tympanon. Stavba byla vystavěna ve 2. polovině 19. století.

Kaple sv. Floriána stojí na návsi. Neorientovaná kaple, postavená na oktogonálním půdorysu, je krytá jehlancovou střechou s keramickými taškami. Ve východním průčelí je umístěný portál, tvořený tympanonem završeným trojúhelníkovým frontonem a vynášený sloupy. Na severní a jižní straně je prolomeno vždy jedno půlkruhově sklenuté okno s křídly členěnými do tabulek, respektive půlkruhový díl je členěný paprskovitě. Ostatní fasády člení mělké niky tvaru a velikosti oken. Nad portálem je osazená hranolová zvonička, prolomená vysokými půlkruhově sklenutými otvory a vrcholící křížem.

Původní evidenční list památky:

Drobná kaplička na oktagonálním půdorysu, sklenuta klášterní klenbou. Osmidílná střecha kryta taškami. Před vchodem představena klasicistní předsíň s trojúhelníkovým tympanonem na dvou sloupech. Nad tympanonem nástavec zvoničky s křížkem a nápisovou deskou: Ke cti Boží a sv. Floriana / přispěním její osvícenosti / paní Vilemíny kněžny Kinské / vzdělali stánek ten / občané zdejší / L.P. MDCCCLIV.

Doplňkový evidenční list obsahuje pouze dobovou fotodokumentaci (rok 1987).

Obecní web:

Na návsi v obci Šlapanice byl v roce 1853 položen základní kámen na vystavění kapličky sv. Floriána. Kněžna Vilemína Kinská darovala stavivo a oltářní obraz.Celá stavba přišla na 1 087 zl. Slavnostní posvěcení se konalo 7.5.1854. Shromáždilo se zde na tisíc lidí z celého okolí.

Series Navigation<< Kaple v centru PoštovicKaple svatého Isidora v Jarpicích >>
Tagy