weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatých Petra a Pavla v Kladrubech u Teplic

Na návsi ve středu Kladrub u Teplic na mírném travnatém svahu stojí kaple svatých Petra a Pavla.

Na obecním webu: V obci se nachází kaple sv. Petra a Pavla. Vysoká kaple, stojící v obci při průjezdní silnici, byla postavena na místě starší kaple v roce 1903. Kaple je zcela prázdná.

Údajně v kapli býval zvon z r. 1781, který vyrobil Jan Jiří Kühner.

V evidenci Zničených kostelů:

Kaple má novou střechu. Zdivo potřebuje trochu natřít. Bez oken (pouze mříže), zavřená. Uvnitř je zpustošená, podlaha je zčásti vytrhána. Chybí strop. Pozemek s kaplí patří obci Kladruby.

Několik fotografií tehdejšího stavu kaple z výše zmíněného webu:

Kaple zjevně prošla alespoň nějakou údržbou – z jejího těsného sousedství zmizely přerostlé stromy, viditelné na starších fotografiích. Alespoň na čelní straně věže byly obnoveny hodiny. Interiér je podle všeho vyklizen a upraven, místo mříží v oknech jsou vitráže, z jejichž datování se dá usuzovat na dobu, kdy k akci došlo (byť se o ní nedá jako obvykle nic najít).

Ve svahu, podepřeném opěrnou zdí, vede vydlážděná cesta ke schodišti ke kapli. Zděná omítaná stavba se základy z neomítaného kamene připomíná menší kostel. Před obdélný půdorys na jihovýchodní straně předstupuje širší přístavba se vstupní síní, na niž nad polostříškou navazuje půdorysně užší věž. Na její čelní straně prázdná nika, nad ní ciferník hodin a tenkou římsou oddělená štíhlá oblouková okna. Na bocích ciferníky slepé, dvojice oken se opakuje na všech stranách. Střechu korunuje vysoká jehlancová střecha zakončená malou (nahnutou) makovicí s křížem a hromosvodem. Vstup do kaple dvojitými dřevěnými dveřmi v pseudogotickém oblouku. Nade dveřmi vitráž, stejně jako ve všech oknech kaple. Na bocích kaple dvojice lomených oken se šambránou, vzadu na úzkém polygonálním přístavku okno jen jedno stejného provedení. Vitráže biblických motivů podle Heleny Šeblové vyrobil Jiří Čáp 2018.

Series Navigation<< Boží muka sv. Jana Nepomuckého na soutoku Vltavy a Lužnice u Týna nad VltavouKaple svatého Jana Nepomuckého ve Štěrbině >>
Tagy