weby pro nejsevernější čechy

Kaple pod Treppensteinem u Jetřichovic

Pod obnovenou vyhlídkou na Treppensteinu u Jetřichovic se nachází ve skále tesaná kaplička, osazená novodobým svatým obrázkem.

Oficiální informace stručná, laická. Kdo je autor obrazu a co je jeho motivem? Kde hledat, těžko hádat. Naštěstí lze zjistit alespoň něco – máme k dispozici „bibli“ regionu, knihu Natalie Belisové Tulákům Jetřichovicka.

A tady se lze na stranách 57 a 58 dočíst, že v 80. letech 19. století proběhla renovace místního kostela, při níž byly zazděny niky pilířů u kněžiště, a tím o své místo přišly dvě sošky. Sv. Josef a Pieta.  Farář věnoval plastiky sedlákovi Florianu Wagnerovi, aby je umístil ve skalách na svém pozemku, kudy chodívala procesí farníků o prosebných dnech. Pieta se ocitla v nedalekém Pfeiferově lesíku, sv. Josef našel azyl nedaleko lokality, zvané Na Bídě. Sochy pocházely nejspíš z 18. století, je ale možné, že šlo o pozůstatky původního oltáře staré Janské kaple, pak by šlo o sochy z roku 1752 z dílny markvartického sochaře Waydhoffa. Farní pamětní kniha uvádí, že obě sochy byly štafírovány roku 1806. Socha vydržela na svém místě až do poválečného drancování.

Kniha vyšla v roce 2014, tehdy byl výklenek ještě prázdný. Předpokládám, že obraz se na tomto místě ocitl v souvislosti s vyznačením okruhů kolem Jetřichovic a znovuzpřístupněním vyhlídky v roce 2016.

Series Navigation<< Výklenková kaple se zvonem v Plešivci u DubéKaple sv. Václava ve Starém Hraběcí >>
Tagy