weby pro nejsevernější čechy

Pietscheho kaple u Markvartického rybníka (Jablonné v Podještědí)

Na břehu Markvartického rybníka u Jablonného v Podještědí u rozcestí cest stojí výklenková kaple.

Je jedním ze zastavení místní audiostezky, takže lze čerpat informace z popisu:

Kamenná kaplička s vyobrazením Korunovaní Panny Marie při cestě u rybníka směrem na Lemberk pochází patrně z konce 18. století. Byla postavena sedlákem Schwarzem z Markvartic na pozemku zřizovatele. Její původní název Schwarzeho kaplička a o prosebném dni se u ní konala zastavení. Název Pietscheho kaplička pochází od posledního majitele usedlosti čp. 56 před rokem 1945, který měl zároveň stanovenou udržovací povinnost. Zásluhou města a poutníků se kaplička nachází v dobrém a udržovaném stavu.

Obdobnou informaci nabízí web o Lužických horách:

Podél jihovýchodního břehu rybníka vede z Markvartic k Lemberku široká cesta, na jejíž pravé straně stojí kamenná Pietscheho kaplička s obrazem Korunování Panny Marie. Koncem 18. století ji postavil markvartický sedlák Schwarz, ale její název připomíná posledního majitele usedlosti č.p. 56, který se o kapli staral až do 2. světové války.

Bíle omítnutá stavba na obdélném půdorysu. Základy holý pískovec, na čelní straně obloukový vstupní otvor uzavřený mříží. Po stranách mělce naznačené sloupy s hlavicemi, ozdobenými třásněmi vedou k podstřešní římse, nad vstupem přerušené. O něco výš v trojúhelníkovém štítě prázdná nika, ozdobená po obvodu třemi výstupky. Kraje štítu lemovány silnou profilovanou římsou. Na bocích kaple naznačeny dva mělké sloupy, zadní strana hladká. Střecha plechová. V interiéru na zemi několik opřených obrazů, na zadní stěně výklenek s barevným reliéfem Panny Marie, stojící na sféře se sepjatýma rukama, s rozevlátým rouchem, svatozáří, hledící doprava vzhůru.

Series Navigation<< Skalní kaple Nejsvětější Trojice nad Křížovou cestou v Kamenickém ŠenověKaple v zahradě domu čp. 8 v České Vsi (Jablonné v Podještědí) >>
Tagy