weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Vavřince v Lubenci

V Lubenci v centru na hlavní křižovatce ulic Karlovarská, Pražská a Chýšská stojí kostel svatého Vavřince.

Na wiki o kostelu žádný text neexistuje, tudíž nutno použít jiných zdrojů:

Kostel sv. Vavřince je jedinou významnější památkou v Lubenci.

Lubenec pravděpodobně vznikl již v 10. století a farní kostel zde byl poprvé připomínán roku 1356. Kostel sv. Vavřince byl postaven v pseudogotickém stylu v 19. století na místě staršího zmíněného svatostánku, připomínaného jako farní také roku 1680. Jeho dipozice je jednolodní s pětiboce zakončeným presbytářem na východní straně. Na západní straně má hranolovou věž. Podle literatury je vyzdoben nástěnnými malbami od P. Majora a pseudogotickou kazatelnou od J. Hellicha, snad z roku 1845. 

Nic moc víc se o kostele najít nedá. Zmínka je o něm na webu o kostelech zničených:

Kostel má novou fasádu. Nově opraveno odvodnění kolem kostela. Interiér opraven. – Kostel byl opraven v letech 2011 – 2012 obcí Lubenec.

O zvonu v kostele zde -> Pár vybraných citací z textu:

Kostel dal postavit Prokop Lažanský, proto je na oltáři obraz svatého Prokopa. Je vyobrazen s odlétajícím netopýrem – vymítal totiž zlé mocnosti. Zdejší varhany postavil roku 1845 Joseph Müller z Chebu. Ve věži bývalo původně 5 zvonů, v roce 1942 byly zrekvírovány pro válečné účely. Současný zvon pochází z Nahořetic a je dílem Matouše Flemika z Rakovníka. Ozdoben je erbem Griseldy Kolowratové z Chýše. V roce 2015 byl zvon opraven a doplněn novým srdcem.

Na infotabuli naučné stezky Okolím Lubence lze najít další skryté detaily:

Roku 1672 a 1678 vypukly v Lubenci velké požáry a shořely vždy dvě třetiny stavení. Při druhém požáru byl zničen i kostel, který byl o dva roky později obnoven. Na paměť těchto požárů byly před kostelem postaveny v roce 1733 sochy svatých Šebestiána a Řehoře.

Další střípky zde ->:

V letech 1352-1355 byl patrně v Lubenci postaven první kostel. Roku 1405 zřídila při kostele sv. Vavřince v Lubenci Zdena z Řepan se svým synem Zikmundem nadaci. Zikmund Řepanský se uvádí v učebnicích dějepisu jako jeden z významných kazatelů husitského hnutí.

Roku 1882 byl zhotoven pro lubenecký kostel hodinový stroj Leopoldem Plesnivým. Dnes je tento unikát vystaven v prostorách základní školy.

Na obecním webu o kostele ani ťuk.

Series Navigation<< Kostel svatého Jiljí v LibyniKostel svatého Michaela Archanděla v Bochově >>
Tagy