weby pro nejsevernější čechy

Kaple Olivetské hory u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří

Severovýchodně od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří (v sousedství jeho presbytáře) se nachází kaple Olivetské hory.

Většina dostupných zdrojů jen zmiňuje její existenci v souvislosti s popisem kostela, vlastně jediné podrobnější info, které se mi podařilo objevit, je v úžasné dvojknize Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945. Zde na straně 428 prvního dílu v soupisu kynšperských kaplí stojí:

Vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie byla roku 1905 postavena kaple Olivetské hory. Jedná se o jednoduchou cihlovou stavbu, otevřenou do nádvoří u kostela, průčelí je architektonicky profilováno. Stěny kaple bývaly vymalovány scenérií s orientální krajinou, část sochařské výzdoby (zejména sochy spících apoštolů) byla patrně v šedesátých letech 20. století převezena do muzea v Sokolově. V současné době je vnitřek kaple bez uměleckého inventáře.

Na historické fotografii v knize je vidět, že kolem kaple v těsném sousedství rostly stromy. A ze vzhledu kaple je patrné, že musela v nedávné době projít opravou.

Průčelí s mírně předsazeným rámováním obloukového vstupního otvoru. Ten má na stranách na patkách dva polosloupy, k nimž přiléhají dva sloupy na hraně předsazení, nesoucí na hlavicích vysokou podstřešní římsu. Stejné sloupy jsou na hraně stavby. Ke dveřnímu otvoru vedou 4 schodové stupně, nad obloukem je štukový klenák, samotný otvor je uzavřen dvoukřídlou kovovou bránou. Římsa nad sloupy má jednu lištu ve spodní části, druhou, přesahující půdorys, pak na své horní straně (přesahuje nad střešní linií na hladkých bočních stěnách). Na tuto lištu nasedá nízký trojúhelný štít s uchy, který má na vrcholu hranatý výstupek, nesoucí na soklíku kovový křížek.

Series Navigation<< Kostel Vykupitele v Kynšperku nad OhříKostel Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří >>
Tagy