weby pro nejsevernější čechy

Tříkrálová kaple u Rybniště

Na jihozápadním okraji osady Na Sedle v Rybništi stojí u cesty do Chřibské Tříkrálová výklenková kaple.

Web o Lužických horách uvádí:

Při značené cestě (modrá turistická značka Via Czechia) do Chřibské stojí Tříkrálová kaple. Štíhlá a poměrně vysoká bíle omítnutá kaplička má na štítě letopočet 1775 a v zaskleném výklenku je namalovaný výjev Klanění Tří králů. Tato kaple spolu s nedalekou Farskou kaplí stála u staré Kostelní stezky, po které v době rekatolizace v letech 1651 – 1724 chodili obyvatelé Krásné Lípy do kostela v Chřibské.

Web cituje z knihy Karla Steina „Pomníčky Lužických hor a Českého Švýcarska“:

Kaplička štíhlejší a vyšší než Farská kaple. Ve výklenku spatříme obraz s Pannou Marií, sv. Josefem a malým Ježíšem, který žehná třem králům. Malba byla zakryta zrezivělým plechovým obrazem a byla objevena teprve při renovaci v r. 1994. Kapli tehdy opravil místní řemeslník pan Veverka na náklady Obecního úřadu v Rybništi. Kaple tehdy vzbudila můj zájem, ale víc než letopočet 1775, napsaný na štítě, nechtěla prozradit. Už jsem se s tím začal smiřovat, když tu jsem narazil na novou stopu. V domově důchodců ve Filipově jsem se devadesátiletému rybnišťskému starousedlíkovi Edwinu Kosovi letmo zmínil o opravě jejich kapličky. Divil se, že o tom nevím, vždyť se u té kaple scházívali místní lidé, aby tu 6. ledna oslavili svátek Tří králů. Tehdy bývala kaple slavnostně vyzdobena a konala se u ní malá pobožnost. Někdy sníh a fujavice vykouzlily sněhové stánky, takže tu bývalo skoro jako na opravdické pouti.

Nedatované foto na wiki ukazuje kapli v sousedství vzrostlého stromu, po němž dnes není ani památky:

Kaple stojí v oblouku cesty, před ní kamenné stupně, kolem základů kačírek. Zděná omítaná stavba na obdélném půdorysu, na přední straně kolem zaobleného a zaskleného výklenku dva polosloupy s mohutnou předstupující patkou a hlavicí, přecházející do okružní římsy. Nad římsou v ozdobném rámečku letopočet 1775, nad hlavicemi polosloupů reliéfní květiny. Následuje nízké patro, zakončené opět římsou, vynášející trojúhelný štít, v jehož středu je reliéfní slunce s písmeny IHS. Z písmene H nahoru vyrůstá křížek, pod ním je pak umístěno planoucí srdce. Oplechovaná stříška je kryta asfaltovým šindelem.

Zadní strana kaple hladká, na bocích nad vystupující patkou mělké oválné niky. V čelním výklenku za sklem malba Klanění Tří králů.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple u městského hřbitova ve ŠluknověFarská kaple pod Širokým vrchem >>
Tagy