weby pro nejsevernější čechy

Kaple na návsi v Borči

Na návsi v obci Boreč, dnes části obce Velemín, nedaleko zdejšího zámku stojí kaple.

Wiki tvrdí:

Kaple na Borči je drobná sakrální stavba patřící duchovní správou do Římskokatolické farnosti Sutom.

Stavba se nachází ve dvoře barokního zámku na Borči. Kaple byla postavena v roce 1910.

Ať se dívám, jak se dívám, dvůr zámku je o cca 50-60 metrů východně, kaple stojí u křížení silnice s místními cestami…

Web o Českém středohoří je o málo podrobnější:

Na návsi je kaple z roku 1910 se dvěma sloupy a trojúhelníkovým štítkem s Božím okem a šestibokou hřebenovou zvoničkou s křížkem.

Katalog litoměřické diecéze o zasvěcení kaple mlčí, v programu Noci kostelů pro rok 2023 se ale tvrdí:

Kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici a Panně Marii z roku 1910. V roce 2021 dostala do věžičky nový zvon.

Drobná zděná omítaná stavba čtvercového půdorysu s předsazeným prostorem přede dveřmi, vytvořeným dvojicí sloupů, které nesou trojúhelný štít, na jehož střeše je na hřbetě osazena oplechovaná šestiboká věžička se zvonem. Zdi kaple s neomítnutým kamenným základem jsou bez okenních otvorů, nároží jsou opatřena štukovými pilastry se zubořezem pod římsičkou, oddělující hlavici, na níž spočívá podstřešní oběžná římsa. Neomítané sloupy spočívají na kvádrových podstavcích v dlažbě před obdélným dveřním otvorem. Předsazený štít je o něco užší než zbytek kaple a jeho vrchní část vystupuje před kvádrovou základnu, osazenou na sloupech. Na ní je mezi lizénami letopočet 1910, v samotném štítě je v malém šambránou s klenákem lemovaném oblouku reliéf trojbokého božího oka se svatozáří.

Zvonová věžička nese nad stříškou malou makovici, zakončenou jednoduchým křížem.

Series Navigation<< Kaple na návsi v RadosticíchVýklenková kaple nad studánkou v Režném Újezdě >>
Tagy