weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Rocha v Ohradě u Hluboké nad Vltavou

Na rozcestí komunikací u Munického rybníku mezi Hlubokou nad Vltavou a Ohradou stojí kaple svatého Rocha.
Na wiki:

Kaplička U Rocha. Zděná omítaná barokní kaple s valbovou střechou je umístěna na rozcestí k zámku Ohrada. Průčelí jsou členěna nárožními pilastry. V čele půlkruhově klenutý vstupní otvor, uzavřený polovysokou novodobou mříží. Interiér je zaklenutý se štukovým zrcadlem.Památkově chráněno od roku 1963.

Kaple je kulturní památkou:

Zděná omítaná kaple s valbovou střechou je umístěna na rozcestí k zámku Ohrada. Průčelí jsou členěna nárožními pilastry. V čele půlkruhově klenutý vstupní otvor, uzavřený polovysokou novodobou mříží. Interiér je zaklenutý se štukovým zrcadlem.

Kapli nechal postavil kníže Schwarzenberg jako dík po odeznění morové epidemie z roku 1713. V roce 1994 kaple opravena a uvnitř umístěna kopie sochy sv. Rocha.

Barokní kaple, doklad lidové zbožnosti. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Památková ochrana se vztahuje na celý objekt.

Původní evidenční list památky:

Na rozcestí u státní silnice Č. Budějovice – Týn nad Vltavou – Dubné. Jednoduchá stavba obdélného půdorysu, zaklenutá českou plackou se štukovým zrcadlem. V nice na kamenné mense v podživotní velikosti sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha (dřevo, polychromie). Vchod půlkruhově zaklenutý s klenákem. Střecha stanová, krytá taškami. V klenáku nad vchodem dřevěný Schwarzenberský znak.

Series Navigation<< Kaple Panny Marie v Mírové ulici v ProtivíněKostel svaté Kateřiny Alexandrijské ve Stráži nad Nisou >>
Tagy