weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Anny v Kotli – Osečné

Na jihovýchodním konci obce Kotel (součást Osečné) stojí u silnice 278 do Českého Dubu jednoduchá kaple sv. Anny.

Kaplička je považována za začátek (či předzvěst) nedaleké křížové cesty. Jedná se o prostou zděnou stavbu obdélného půdorysu, která má průčelí směřující k jihu z neomítnutých pískovcových kvádrů. Ty tvoří na nárožích mírně vystouplé pilastry, stojící na sešikmených soklech. Nesou římsu, která je nad vstupním obloukem přerušená. Půlkruhový vstup je bez orámování, osazen dvoukřídlými rámovými dveřmi, v horní části s prosklenou výplní. Nad kamennou římsou omítnutý trojúhelníkový orímovaný štít, v jehož horní části je reliéfní kříž. Boky a zadní strana kaple jsou také omítnuty, na hranách jsou stejné pilastry jako na čelní straně, ovšem omítnuté a zvýrazněné jinou barvou než zbytek fasády. Zadní průčelí má obdobný štít jako je nad vstupem, avšak bez kříže. Sedlová střecha je pokryta břidlicí.

A teď něco odbornějšího, jde o kulturní památku se záznamem v Památkovém katalogu:

Kaplička pochází z 19. století. Její výstavbu iniciovala, zřejmě na vlastní náklady, kotelská obec. V interiéru je osazen obraz sv. Anny.

Obraz není jen tak ledajakým obrazem, údajně jde o cennou fresku.

 

Obecní web informuje:

Kaple byla v kritickém stavu, proto obec požádala Okresní úřad Liberec o pomoc a byla ji přidělena dotace na opravu této kaple. Kaple byla vystavěna místními občany. V kapličce je na čelní stěně namalovaný obraz zobrazující Matku Anny a pochází pravděpodobně z první poloviny 19. století a je malován technikou al secco. Po 100 let byla kaplička nárazově opravována pouze neodborně místními lidmi. Jak nám řekl dotazník z roku 1883, již tehdy byla nutná rozsáhlá rekonstrukce. Té se kaplička dočkala až v roce 2000. Práce byly dokončeny na jaře roku 2001.

Series Navigation<< Kaplička u Kotle – OsečnéKaple sv. Antonína Paduánského v Radvanci >>
Tagy