weby pro nejsevernější čechy

Kaple Ecce homo u Kunratické cesty z Jetřichovic

Na trase zelené turistické značky, která vede od bývalého Grieselova mlýna u Jetřichovic v lesích směrem na Kunratice, je ve skalním bloku výklenek po bývalé kapli Ecce homo.

Procházel jsem kolem několikrát, ale bylo to bohužel v dávných dobách, kdy jsem se o GPS nestaral, takže poloha kaple je jen přibližná – snad se tam zas někdy dostanu i s mobilem, abych souřadnice upřesnil. Momentálně (srpen 2021) to nejde, protože desítky cest kolem Pavlínina údolí včetně této jsou uzavřeny…

Jak už to tak u těchto památek bývá, najít se ve veřejném prostoru nic nedá. Naštěstí se jedná o spádové území Jetřichovic, a tudíž lze sáhnout po „regionální bibli“ Tulákům Jetřichovicka od Natalie Belisové:

Poutníky ke kapli přivede zelená turistická značka, která od bývalého Grieselova mlýna šplhá svahem ke Kunraticím. Do skalního bloku zde nechal roku 1804 vysekat hlubokou niku sedlák Josef Kny z usedlosti čp. 4, umístil v ní dva a půl lokte vysokou dřevěnou sochu zbičovaného Krista u sloupu a otvor uzavřel mříží. Aby socha netrpěla při dešti a sněžení, olemoval vrchní část záklenku plechovou stříškou, natřenou na modro. Pestře oštafírovaná soška měla pocházet z ambitů u kaple Svatých schodů v areálu českolipského kláštera. Téhož roku sem přivedl farář Franz Thiel procesí farníků a kapli řádně vysvětil.

V seznamech křížů z roku 1835 bylo uvedeno jiné jméno. Zásluhy však zůstaly v rodině. Místo muže byla zřizovatelkou označena manželka Anna Elisabet, rozená Richterová z čp. 17. Manželé se mezi sebou o prvenství nepohádali, toho času již společně tleli v hrobě. Patronát péče byl svěřen jejich snaše Marii Anně (rozené Michelové z čp. 59), protože syn Johann Josef už trávil čas blaženosti s rodiči…

Pozemek, na kterém stála kaple, patřil vrchnosti. Vedla tudy cesta do České Kamenice, kam chodívali farníci na pouť do kaple Narození Panny Marie. Zastavení bylo na očích, takže natahovat pomlky mezi opravami dost dobře nešlo. Nejen socha Krista, ale i výklenek byl často omalován pestrými barvami. Tenkrát za zády renovátorů nesupěli ochránci přírody ani památkáři, to by měli farníci se štětkou utrum. Je zajímavé, že nikoho nenapadlo ani po letech připsat k nice jakýkoli nápis. Kapli zdobily pouze zavěšené věnce.

FB NP 25. 10. 2021:

Cestou z Jetřichovic na Kunratice upoutá návštěvníky v místech (kdysi zvaných Lindicht) prázdný výklenek. Roku 1804 jej dal vysekat sedlák Josef Kny z usedlosti čp. 4 a umístil v ní přes metr vysokou, dřevěnou sochu zbičovaného Krista u sloupu, kterou získal darem z ambitů u Svatých schodů českolipského kláštera. Sochu chránila mříž a plechová stříška záklenku. Téhož roku sem přivedl farář Franz Thiel procesí farníků a skalní zastavení Ecce homo vysvětil. K potěšení a slávě Boží zdobívaly výklenek zavěšené věnce.

Pozemek, na kterém zastavení vzniklo, patřil vrchnosti. Vedla tudy ale cesta do České Kamenice, kam místní farníci chodívali na pouť do kaple Narození Panny Marie. Nemálo jiných výklenků se nachází právě na starých poutních nebo kostelních stezkách (tj. trasách, kudy chodívali do kostela obyvatelé přifařených obcí).

Series Navigation<< Kostel svatých Petra a Pavla v OsekuKostel svatého Ondřeje v Jestřebí >>
Tagy