weby pro nejsevernější čechy

Skalní kaple svatého Antonína v Antonínově údolí u Mařenic

U mostku přes Hamerský potok v Antonínově údolí u Mařenic se nachází v zatáčce u rozcestí do skály vytesaná kaple svatého Antonína.
Na samotné kapli je na mříži deska s textem – ten se však netýká historie kaple, jde o dvojjazyčnou modlitbu ke svatému Antonínovi. Jenže ono se o kapli ani nic moc najít nedá – na webu Lužických hor je jen zmínka, že tu kaple je a zdejší samota dostala jméno podle ní. Což je ovšem zvláštní, protože nedaleký objekt původní přádelny má pocházet z roku 1824 a na stěně u kapličky je rytý nabílený letopočet 1853.

Kaple je vytesána ve skalním bloku u cesty, zahloubený vstup chráněný mříží má po stranách reliéfy. Vpravo je to snad anděl v rouchu se skloněnou hlavou, vlevo si jist nejsem. I když jsou oba reliéfy zvýrazněny nabílením, příliš detailů na nich poznat není. Vpravo od vstupu výše zmíněný letopočet. Uvnitř kaple v zadní stěně výklenek se vzhledově dřevěnou sochou světce, který drží v pravé ruce knihu, na níž mu stojí Ježíšek.

Víc nikde ani ťuk.

Series Navigation<< Kostel svaté Máří Magdaleny v MařenicíchSkalní kaple nad Hamerským potokem v Antonínově údolí u Mařenic >>
Tagy