weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice v Království u Šluknova

Na jižním okraji Království u Šluknova na trase žluté turistické značky směrem k lukám, táhnoucích se k hlavní silnici na Šluknov, stojí kaple Nejsvětější Trojice.

U rekonstruované kaple aktuálně lze najít informační tabuli na kamenném obelisku – na starších fotografiích na jejím místě stál dřevěný panel, který podlehl buď zubu času nebo vandalům. Wiki uvádí (podobné info je na zmíněné tabuli):

Kaple Nejsvětější Trojice je nejstarší sakrální stavbou v Království (místní část města Šluknov). Polní kaple pochází z roku 1748, roku 2010 byla obnovena.

Na stavbu malé barokní polní kaple, zasvěcené Nejsvětější Trojici, přispěli sedláci ze vsi Království. Místo pro první svatostánek ve vesnici bylo vybráno u cesty, která spojovala Království s Rumburkem, zároveň byl od kaple výhled na horní část vsi. Každoročně se tu slavil svátek Nejsvětější Trojice spojený s poutní mší. Tradici přerušila druhá světová válka. V poválečném období přestala být kaple využívána a také udržována. Vnitřní vybavení postupně zmizelo (bylo rozkradeno a zničeno), na počátku 21. století se propadla střecha a začalo se bortit zdivo. Stavba byla ve velmi narušeném statickém stavu – propadlá klenba, částečně zřícená štítová zeď, svislé praskliny zdiva.

Snahy o obnovu památky vzešly z iniciativy obyvatel Království, seskupených v občanském sdružení Šluknovské Království. Celkové náklady na opravu činily 69 660 Kč, z toho částkou 46 600 Kč přispěla Nadace Via. Na rekonstrukci se dále podílely Technické služby města Šluknov a také Střední lesnická škola Šluknov (úprava okolí). Kaple byla obnovena v září 2010, její slavnostní žehnání provedl šluknovský administrátor (zároveň administrátor excurrendo pro farnost Království) P. Pavel Procházka dne 19. září 2010. Vlastníkem kaple je město Šluknov. Stavba není památkově chráněna. Opravena byla klenba v interiéru, svislé stěny, krov a střešní krytina, vnitřní i vnější omítky. Osazena byla mříž do vstupního otvoru.

Jednoduchá stavba téměř čtvercového půdorysu je bez oken. Omítky jsou s bílým nátěrem, hladké, nečleněné. V průčelí je umístěn jednoduchý vstup zakončený segmentovým obloukem, nad ním je v trojúhelníkovém štítu zasklená nika se soškou Ježíše Krista. Střecha je krytá břidlicí. Dubové římsy jsou původní, restaurovány byly při záchraně kaple. Na podlaze je položena nová cihelná dlažba (použita deponovaná dlažba ze Šluknovského zámku), strop je klenutý. Zasklený obraz zobrazuje Pannu Marii s Jezulátkem. Původní vybavení se nedochovalo. 

Series Navigation<< Kostel svatého Michaela archanděla v LitvínověKostel apoštola Pavla v Ústí nad Labem >>
Tagy