weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marii Pomocné nad Dolními Zálezly

Na trase zelené turistické značky z Dolních Zálezel k Mlynářskému kříži je cedulka, upozorňující na mimo značenou cestu se nacházející pozůstatky zaniklé kaple Panny Marii Pomocné.

U zbytků základů je postavena dřevěná vypalovaná tabule s vyobrazním kaple a stručným popisem.

Podrobnější informace je k nalezení na obecním webu, který cituje ze zprávy Mgr. Jana Leibla a Mgr. Martina Zubíka, pracovníků  NPÚ ÚOP Ústí nad Labem:

Kapli Panně Marii Pomocné postavil nad horním mlýnem čp. 71 (Obere Klautschenmühle, Waldmühle) jeho majitel Benedikt Dubický v roce 1827. Benedikt (nar. 1780) pocházel z usedlosti čp. 2, byl synem Josefa a Apolonie Dubických, a mlýn na Moravanském potoce (tehdy ještě Mlýnském – Mühlbach) vyženil, když si roku 1806 vzal za ženu o čtyři roky starší Dorotku, tehdy již dva roky ovdovělou mlynářku, vdovu po mlynáři Augustinovi Krumpholzovi. Mlýn pak přešel na jejich syna Josefa, který si roku 1836 přivedl nevěstu Franzisku Lochnerovou, mlynářskou dcerku z Habrovan. Po Josefově  brzké smrti (†1838), jsa bezdětná, se Franziska znovu provdala za lodníka Franze Kühnla. Tak neslavně skončila dvougenerační držba horního mlýna v rukou rodu Dubických.

Neslavný osud čekal i samotnou kapli. Do dnešních dnů se nám dochovalo pouhé torzo obvodového zdiva na čtvercovém půdorysu. Jiří Souček, byv výtvarně nadán, publikoval v dobré víře rekonstrukci podoby kaple ve spisku Obrazová rukověť obcí a církevních staveb v okrese Ústí nad Labem (1999), nicméně jde o podobu pomýlenou a na realitě neodpovídajícím půdorysu s polokruhovým závěrem. Tento Součkův výplod je pak z nedostatku jiného pramene přejímán dále. Například na informační tabulce u kaple od pana V. Málka či v publikaci o historii obce Dr. Věry Hladíkové.

Podle zmíněné tabulky byla kaple postavena v 19. století a zbořena roku 1960.

Series Navigation<< Kostel svaté Barbory v Dubici / DubičkáchKaple v ulici V Uličkách v Roudnici nad Labem >>
Tagy