weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Isidora v Libotenicích

Na návsi před budovou základní a mateřské školy v Libotenicích stojí kaple svatého Isidora.
Kaple je kulturní památkou:

Barokní prostorová kaple s apsidovým závěrem a volutovým segmentovým štítem v průčelí vznikla zřejmě v 1. polovině 18. století a nejsou na ní patrné další stavební úpravy z pozdější doby. Pravděpodobně na konci 20. století došlo k neodborné výměně střešní krytina na celém objektu. Na začátku roku 2020 začaly opravy v exteriéru i interiéru.

Sakrální stavba stojí na návsi obce Libochovice, je jednolodní s apsidou v závěru a vstupem v západním průčelí. Nad vstupním kamenným portálem do kaple je oválné okno a vždy po jednom okně se segmentovým záklenkem na severní a jižní straně. Střešní plášť tvoří pálená taška typu bobrovka cihlové barvy. V polovině hřebene vystupuje zvonička čtvercového půdorysu se zakončením v podobě oplechované stanové střechy. Vnější fasáda je členěna předsazeným soklem, lizénovými rámy a profilovanou korunní římsou. Volutový segmentový štít v průčelí, tedy nad vstupem, člení dvojice vpadlých polí a římsa. Vstup do kaple vymezen jednoduchým kamenným rámem s ušima.  Vstupní dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, rámové s prkny kladenými do klasu. Boky otevřeny segmentovými okny se štukovými rámy. Okenní výplně taktéž dřevěné, členěné pravidelným rastrem z příčlí. Před okny je osazena kovová mříž. Fasáda je monochromní světle hnědá, architektonické prvky bílé. Vnitřní prostor plochostropý, bíle omítaný. V apsidě umístěn moderní dřevěný oltář a visí lucerna s „věčným světlem“. Kaple stojí na vyvýšeném ostrůvku polygonálního tvaru.

Původní evidenční list památky:

Drobná, zděná, jednolodní stavba, v podélném půdorysu s apsidou, se sedlovou střechou, krytou taškami, se zvoničkou. Stěny členěny lisénami. V průčelí kamenný pravoúhlý portál s oválným okénkem nad ním. V průčelí vysoký volutový štít. Uvnitř plochý strop. 2 okna v podélných osách.

Kostelní evidence:

Kaple má novou střechu, sanktusník měděnou. Zavřená, zařízená. Pozemek s kaplí patří obci Libotenice.

Na obecním webu:

K architektonickým skvostům v obci patří pozdně barokní kaple sv. Isidora z konce 18. století a naleznete ji ve středu obce naproti škole.

Zvon, který se v kapli nacházel, byl litý roku 1890 a vážil 23 kilogramů.

21.března roku 1942 byl zvon z kaple sejmut a odvezen.

Ještě v roce 1945 se v kapli zvonilo poledne a rovněž tak večer „klekání“.

Za nepříznivého počasí v době, kdy kolem kostela svaté Kateřiny byla voda v důsledku záplav, se v kapličce svatého Isidora sloužila mše.

Historické foto z obecního webu:

kaple

kaple

Series Navigation<< Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské severně od LibotenicKaple v Hrobcích >>
Tagy