weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Antonína Paduánského v Bezručových sadech ve Štětí

Ve východní části Bezručových sadů ve Štětí stojí kaple svatého Antonína Paduánského.

Původní hřbitovní kaple sv. Antonína Paduánského stojí na místě původního druhého městského hřbitova v dnešních Bezručových sadech.

Kaple postavená roku 1850 v novorománském slohu se zvoničkou na vrcholu štítu. Když se v roce 1912 ke hřbitovu přiblížila obytná zástavba podél tehdejší Nádražní ulice, byl hřbitov z hygienických důvodů zrušen. Ostatky, k nimž se žádní potomci nehlásili, byly soustředěny a údajně uloženy do krypty pod hřbitovní kaplí. Kaple však zrušení hřbitova přečkala. Po zboření ohradní zdi ještě před první světovou válkou byla plocha před ní parkově upravena. V parčíku, nazvaném po vzniku Československa Bezručovy sady, mělo být v roce 1938 umístěno sousoší prezidentů Masaryka a Beneše, ale k jeho odhalení nedošlo kvůli německé okupaci pohraničí.

Jedná se původně o hrobku jistého štětského měšťana na původním hřbitově. Kaple byla později užívána pro většinu štětských pohřbů. Za komunismu byla kaple vyklizena a sloužila jako skladiště pro úklidovou četu. Bylo zazděno šest bočních oken, snesena a zaplechována věžička, zvon zmizel neznámo kde.

Po roce 1992 byla kaplička generálně rekonstruována, okna opět vybourána a nyní slouží jako modlitebna protestantským církvím (vlevo ode dveří cedule farního úřadu církve československé husitské, vpravo českobratrské církve evangelické – sbor Mělník, kazatelská stanice ve Štětí).

Series Navigation<< Kaple svatého Floriána v RadouniKostel svatých Šimona a Judy ve Štětí >>
Tagy