weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie v Mírové ulici v Protivíně

Na Mírové ulici v Protivíně před budovou Sokolovny (dnes Městská knihovna, kulturní dům a kino) na trase zelené turistické značky a souběžné Naučné stezky Na břehu Blanice stojí výklenková kaple Panny Marie.
Kaple je kulturní památkou:

Velmi jednoduché tvarosloví kapličky s barokními prvky neumožňuje její bližší dataci. Patrně může pocházet z 19. století, bylo by však potřebné tuto domněnku verifikovat písemnými prameny.

Kaple P. Marie se nachází na pravé straně silnice vedoucí z protivínského náměstí na sever ke kapli sv. Anny. Za kapličkou se dnes rozkládá novodobý dům kultury. Hranolová stavba s jetelovým štítem směrem do ulice a valbovou stříškou krytou novými prejzy za štítem. Pod stříškou probíhá plochá neprofilovaná římsa, která pak rámuje i štít, který vrcholí jednoduchým patriarším kovovým křížkem. Na straně do ulice výklenek zaklenutý nízkým segmentem a uzavřený prosklenými dvířky v dřevěném trouchnivějícím rámu, na kterém je na vnější straně navíc uchyceno pletivo.

Kaplička se nachází na kraji historického jádra města na cestě k hřbitovní kapli sv. Anny, tedy k sakrální stavbě velkého místního významu. Kaplička tak hrála roli jednoho z možných zastavení na této cestě. Tvarosloví kapličky vychází z barokní architektury, a i když některé její stavební prvky dnes již neexistují, lze tento stav považovat vzhledem k dochované starší fotografii za reverzibilní. Kaplička P. Marie je dokladem dřívějšího přístupu lidí ke krajině a dokladem šíření barokní architektury na venkově a odpovídá tak pojetí kulturní památky podle zák. 20/1987 Sb., § 2, o státní památkové péči.

Původní evidenční list památky:

Hranolová stavba u bývalého hřbitova. Širším průčelím obrácená do ulice. Nad římsou, oddělující trnož, segmentový výklenek. Nad korunní římsou jetelovitý štít. Výklenky i na bočních stranách. Omítka opadává.

Series Navigation<< Kaple svatého Jana Nepomuckého před zámkem v ProtivíněKaple svatého Rocha v Ohradě u Hluboké nad Vltavou >>
Tagy