weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatého Jana Nepomuckého nad lázněmi ve Mšeném-lázně

Na pahorku nad lázeňským parkem mezi pavilony Slovanka, Praděd a Vítkov ve Mšeném-lázně stojí pozůstatky církevní stavby, u níž se prameny nemohou shodnout, zda jde o kapli či kostel.

Některé zdroje trvají na verzi „kaple“, místní informační tabule a Národní památkový ústav důsledně uvádějí kostel. Ať tak či onak, jde o ruinu.

Torzo je kulturní památkou:

Torzo nedokončeného kostela z let 1801–1804, budovaného stavitelem Janem Fojtem ze Slaného na přání zakladatele lázní Františka Pavikovského. Součástí torza, tvořeného obvodovým zdivem, byla i v roce 1803 dokončená věž s kopulí.

Původní evidenční list památky také váhal:

Trosky centrální kamenné stavby původně zaklenuté, bývalé barokní kaple nebo kostela.

Informační tabule praví:

Torzo kostela sv. Jana Nepomuckého v areálu lázní je dominantní a jedinou sakrální stavbou ve východní části obce. S jeho výstavbou bylo započato na přání zakladatele lázní pana Františka Pavikovského již v roce 1801. K položení základního kamene a vlastní výstavbě kostela došlo pod vedením slánského stavitele Jana Fojta.

V roce 1802 byl kostel vyzděn až pod střechu a následujícího roku 1803 byl zastřešen a byla dokončena i věž s kopulí od slánského klempíře Josefa Kalba. V důsledku nedostatečného jmění a pracovních sil zůstala však stavba od toho roku nedokončena.

Torzo nedostavěného kostela je významnou součástí urbanistické struktury obce Mšené-lázně a vzhledem k umístění na vyvýšeném platě nad souborem lázeňských domů, má i značnou roli dominanty této části sídla.

Torzo kostela v k. ú. Mšené-lázně je jako nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 21879/5-2198.

Series Navigation<< Kostel Nanebevzetí Panny Marie v CharvatcíchKaple Panny Marie Fatimské / Pavilon pramene Salve v lázeňském parku ve Mšeném-lázně >>
Tagy