weby pro nejsevernější čechy

Kaple na návsi v Radosticích

Ve středu obce Radostice na travnatém ostrůvku mezi místními komunikacemi stojí kaple.

O stavbičce, stojící pod tarasní zdí jedné silnice v dorovnaném svahu nad druhou silnicí, není k nalezení nikde ani slovo, jen skutečnost, že existuje (a o vzniku či zasvěcení nic).

Zděná omítaná stavba čtvercového půdorysu se zaoblenými vpadlými rohy. Bez okenních otvorů, pouze na čelní straně obdélný dveřní otvor s kamenným schodem a mírným horním obloukem. Dřevěné dveře jsou v horní části prosklené. Kolem celé kaple se vine několikrát odstupňovaná široce přesahující podstřešní římsa, nad níž je v přední části umístěn obloukový štít s malou nikou. V ní stojí zjevně nepůvodní (nejspíš keramická) soška. Podle atributu jde o apoštola – svatého Jakuba staršího, zobrazeného jako poutníka s holí a kloboukem, který je vpředu ozdoben velkou mušlí – hřebenatkou. Na hřebeni střechy je dřevěná věžička – zvonice s kruhovými okénky, krytá stanovou stříškou s vrcholovým křížkem. Střecha je kryta bobrovkou.

Series Navigation<< Kostel svatých Petra a Pavla v MimoniKaple na návsi v Borči >>
Tagy