weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Kříže v ulici Františka Šafaříka ve Veltrusech

V ulici Františka Šafaříka ve Veltrusích stojí mezi dvěma přerostlými stromy chátrající pohřební kaple svatého Kříže.
Tristní pohled. Tak vyhlášené turistické místo, jakým jsou Veltrusy. Či vlastně spíš zdejší zámek – a v tom je asi jádro pudla. Tady jde o „vedlejší“, nezajímavou ulici, kde zjevně stojí objekt, s nímž si nikdo moc neví rady. K poměrně obsáhlým informačním tabulím jsem se na plotě musel protrhat bující zelení. Přitom jde o kulturní památku (ovšem jak tabule upozorňují, kaple není v majetku města Veltrusy):

Hrobní kaple svatého Kříže stojí v severovýchodní části obce při silnici na Vojkovice. Uprostřed zhruba čtvercového pozemku ze tří stran uzavřeného ohradní zdí a z čelní strany lehkým litinovým plotem po stranách doplněným mohutnými sloupy je situována kompaktní zděná hranolová stavba na obdélníkovém půdoryse s nízkou sedlovou střechou s trojúhelníkovým štítem s vpadlým tympanonem, ke které vede krátké kamenné schodiště. Před schodištěm napravo se nachází kamenný blok s dvojjazyčným vylíčením tragické události – nápisy jsou dnes již takřka nečitelné.

Je zděná z lomového kamene omítaného hladkou vápennou omítkou tónovanou v světle béžové. Fasády jsou členěny nízkým obíhajícím soklem, v ploše bosáží. Průčelí je děleno v omítce naznačenou bosáží, která se na bočních stěnách mění v pásovou. Kladí s naznačeným architrávem a vlysem pokračuje rovněž na bočních stěnách. Závěrová stěna je hladká, v horní části prolomeno termální okno (půlkruhové okno s paprsčitým členěním). V ose čelní stěny je umístěn vysoký portál s pravoúhlým překladem. Nad ním vsazena mramorová deska s tesaným nápisem: R. MDCCCXII . AURAZEM . NATOMTO . MJSTĚ . SKONAWSJMU. / FERDINANDU . KNJŽETI . KINSKÉMU . KU . PAMÁTCE. / SYN . RUDOLF . KNJŽE . KINSKY . ZALOŽIL. / MDCCCXXXV. Výše je kladí, které se skládá z hladkého dórského architrávu, vlysu tvořeného střídáním triglyfů a metop bez námětu a římsou s mutuly a kapkami v podhledu.

V hladkém vpadlém tympanonu trojúhelníkového štítu je v reliéfu vyveden erb rodu Kinských doplněný o knížecí korunku a florální motivy po stranách. Ve vrcholu štítu stojí mramorový latinský kříž, původně ozdobený vavřínovým věncem. V severozápadní části areálu hrobní kaple stojí torzo pískovcového pomníku, který původně nesl český a německý nápis zaznamenávající tragické úmrtí knížete Ferdinanda Kinského v roce 1812. Předmětem památkové ochrany je hrobní kaple sv. Kříže, torzo pískovcového pomníku, ohradní zeď a plot a vymezený pozemek.

Empírová hrobní kaple sv. Kříže byla postavena v letech 1832-35 podle návrhu architekta Heinricha (Jindřicha) Kocha (1781-1861), významného vídeňského architekta ve službách knížecí rodiny, na místě tragického úmrtí knížete Ferdinanda Kinského. Kaple je kvalitním příkladem empírové sepulkrální stavby.

Původní evidenční list památky:

Jednoduchá podélná stavba s nízkou střechou. Hlavní vchod obdélníkový. Trojúhelný štít. Uvnitř plochostropá. Nápis nad vchodem: R. MDCCCXII aurazem na tomto místě skonavšímu Ferdinandu knížeti Kinskému ku památce syn Rudolf Kinský založil. postaveno v l. 1832-40 J. Kochem, oltář od A. Dvořáka z r. 1838. Opadává fasáda, poškozená střecha, zatéká. Zarostlá křovisky.

Zdá se, že od roku 1969, ze kdy zápis pochází, se na stavu kaple příliš nezměnilo. Jen podle infotabule na plotě původní mramorový oltář od pražského sochaře Dvořáka nahradila menza z umělého mramoru s litinovým křížem s tělem Krista. Někdy je stavba nazývána Hrobka Kinských či hrobka knížete Ferdinanda Kinského (viz wiki):

Kaple nemá podzemní kryptu, proto pravděpodobně nebyla plánována pro konečné uložení ostatků, tragicky zesnulý Ferdinand Jan Kinský tu byl pohřben dočasně. Stavba je v majetku kostelecké větve rodu Kinských.

Kapli nechal vystavět kníže Rudolf Kinský (1802–1836) z choceňské větve rodu na místě tragické nehody, kde jeho otec Ferdinand Jan na začátku listopadu 1812 nešťastně spadl z koně. Ve veltruském parku mu při jízdě tryskem praskla podpínka (široký popruh pod břichem koně, kterým se připevňuje sedlo), jezdec přeletěl hlavu koně a roztříštil si na dlážděné cestě lebku. Zemřel ve věku pouhých třiceti let. Po dokončení nové rodinné hrobky u kostela sv. Isidora v Budenicích byl jako jeden z prvních přesunut právě Ferdinand Jan Kinský, proto je v současnosti veltruská hrobka pouze pohřební kaplí bez zemřelého.

Kaple byla vysvěcena 4. prosince 1841 u příležitosti nedožitých 60. narozenin knížete páterem Jeřábkem z Vepřku, který provedl i poslední pomazání zesnulého Ferdinanda.

Po druhé světové válce byl majetek knížecí větve Kinských na základě Benešových dekretů zabaven a rodina odešla do zahraničí. Hrobka pak v majetku města chátrala a zahrada okolo zarostla. V rámci restituce byla kaple navrácena potomkům Kinských.

Zde něco historického ->

Series Navigation<< Kostel Narození svatého Jana Křtitele ve VeltrusechHřbitovní kaple ve Veltrusech >>
Tagy