weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Antonína Paduánského v Pytlíkově

V místní části Pytlíkov obce Bžany stojí mezi stromy ve svahu pod silnicí malá kaple, zasvěcená svatému Antonínu Paduánskému.
Na obecním webu se uvádí:

V červnu roku 1777 na den sv. Antonína strašlivá bouře, při které spadlo takové množství vody, že uvolnila půdu pod domkem, stojícím na úpatí vrchu, který se s celou strání sesul do osady Lbín, aniž se poškodil. Byl to domek čp. 9 ve Lbíně. Nyní už nestojí. Na důkaz tohoto zázraku byla postavena na Pytlíkově kaplička , která je zasvěcena sv. Antonínu. Dnes je kaple ve vlastnictví Obce Bžany.

Zcela jiné info zde ->

Kateřina Kaiserová, majitelka domu čp. 6, dala roku 1800 na vlastní náklad postavit v Pytlíkově kapličku. V archivních materiálech z roku 1800 popisujících vybavení této kapličky a dle kroniky p. Sitteho není žádná zmínka o jejím zasvěcení sv. Antoníčkovi, byla pouze vysvěcena. Hlavní výzdobu tvořil mariánský obraz umístěný proti vstupu do kaple. Kaple byla původně umístěna na dnešním pozemku rodinného domu čp. 7. Neměla vlastní zvonek, v její těsné blízkosti byl dle dobové fotografie „vidlák“ se stříškou se zvonem. Kaple dnes již neexistuje, na původním místě stojí pouze původní zvonička.

V roce 1934 byla obcí postavena kaple nová. Ta byla vysvěcena v červnu 1934, nebyla nikomu zasvěcena. Tato kaple je v majetku obce a je v udržovaném stavu. Kaple je od druhé světové války bez zvonu.

K tomu jiná verze legendy:

Pověst o tzv. lbínském zázraku je předávána ústně z pokolení na pokolení od nepaměti. Říká, že v červnu na den sv. Antonína přišla strašlivá bouře. Silný déšť způsobil sesuv půdy a dům čp. 9 sjel až do Lbína, aniž by se vážněji poškodil. Ve Lbíně se ještě v šedesátých letech nacházely dva domy s čp. 9 (dům čp. 9 s původní adresou v Pytlíkově byl stále obýván, až v roce 1976 byl zbořen). Ačkoli v kronice bořislavské farnosti (Fr. Sitte) popisující události od roku 1169 není o této pověsti zmínka, prý z tohoto důvodu se na sv. Antonína od nepaměti pravidelně konala procesí z kaple v Pytlíkově do Lbína, Lysce a do kostela v Hradišti. Přerušena byla v období druhé světové války, dle fotodokumentace byla obnovena v roce 1949 a ukončena v roce 1956. Procesí se i po válce účastnili téměř všichni obyvatelé obcí Pytlíkov, Lysec a Lbín.

Kaple je zděná, průčelí s trojúhelným štítem omítnuté, kolem dřevěných dveří je štukem imitováno kvádrové zdivo, nad oběžnou římsou pokračuje nade dveřmi zasklený oblouk, v němž po stranách kovové úchyty chybějícího zvonu. Štít má hladkou fasádu, vlastní stříšku a v nejvyšším místě je osazen kamenný křížek. Ke štítové stěně je přistavěno tělo kaple z neomítaných glazovaných cihel. Krátká část je rovná s úzkým obdélným oknem, zadní, o něco užší, je tvarována do oblouku. Svažitý terén je dorovnán kamennými základy, střecha na kapli je monoblok – snad odlitá z betonu?

Series Navigation<< Zvonice v PytlíkověKaple v zahradě v Úzké ulici v Novosedlicích >>
Tagy