weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie v zaniklé osadě Stichlův Mlýn u Andělské Hory

Na trase žluté turistické značky a Naučné stezky Andělská Hora-Kyselka mezi Andělskou Horou a Šemnicí / Dubinou na břehu Ohře v zaniklé osadě Stichlův Mlýn stojí kaple Panny Marie.
Stručně wiki:

Kaple Panny Marie se nachází zhruba jeden kilometr severovýchodně od obce Andělská Hora v místě, kde stávala ves Stichlův Mlýn.

Kapli nechal vystavět tehdejší majitel Stichlova mlýna pan Johann Schöttner. Kaple svému účelu sloužila až do nuceného odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce, kdy nejen zanikla celá vesnice, ale i samotná kaple začala chátrat.

Jedná se o obdélnou kapli s půlkruhovým presbytářem, kterou kryje břidlicová střecha. Součástí je i hranolová zvonička ze dřeva. Vstupní průčelí je zakončeno trojúhelníkovým štítem se sochou Panny Marie, které je kaplička zasvěcena. Vnitřek kaple má plochý strop, dříve byla vnitřní stěna závěru zdobena a doplněna nápisem ST. MARIA ORA PRO NOBIS.

Mezi lety 2009 a 2011 se kaple dočkala rekonstrukce, kterou provedlo Občanské sdružení Andělská Hora. Znovuvysvěcení a otevření kaple proběhlo 10. září 2011. V blízkosti kaple se nachází posezení a je možné se k ní od Andělské Hory dostat po žluté turistické trase.

Podrobně na webu Památky a příroda Karlovarska:

Kaple Panny Marie byla postavena v roce 1851 místním mlynářem Johannem Schöttnerem uprostřed dnes již zcela zaniklé osady Stichlův Mlýn (Stichelmühle). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války nabyla již osada dosídlena. Definitivní zkázu jí přinesla poloha na hranici Vojenského újezdu Hradiště, vzniklého na počátku padesátých let 20. století. Opuštěná kaple přestala být udržována a postupně zchátrala, ostatní zástavba osady byla zbořena. Kaple není zapsána v katastru nemovitostí, pozemek pod ní, pozemková parcela č. 319, patří obci Andělská Hora. V letech 2009-2011 přistoupilo občanské sdružení Andělská Hora k celkové rekonstrukci zdevastované kaple. Náklady na rekonstrukci kaple přesáhly 750.000 Kč. Celkem zde bylo odpracováno na 1.185 hodin, a to nejen členy sdružení, ale i dalších přátel. V červnu roku 2009 byla osazena nová zvonička s měděnou střechou, která však musela být již několikrát snesena kvůli zlodějům. Rovněž byly vykáceny stromy rostoucí v bezprostřední blízkosti kaple a vybudováno nové odvodnění podmáčené stavby. Slavnostní odhalení a vysvěcení opravené kaple proběhlo dne 10. září 2011 za velké účasti veřejnosti návštěvníků. Znovuvysvěcení kaple Panně Marii provedl světící farář mosignor ing. Josef Mixa ze Stanovic, bývalý osobní tajemník pana kardinála Tomáška. Program doplnilo hudební vystoupení trubačského sboru, zvaného Doupovští slivoni.

Střední obdélná kaple s půlkruhovým presbytářem krytá původně šindelovou, dnes břidlicovou sedlovou střechou, nad závěrem zvalbenou, s dřevěnou oplechovanou hranolovou sloupkovou zvoničkou se stanovou stříškou s břidlicovou krytinou nad průčelím. Vstupní průčelí kaple s obdélným hrotitým profilovaným portálem vchodu je završeno trojúhelníkovým štítem s hrotitou nikou, ve které je umístěna soška Panny Marie. Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom hrotitém okně s malovanými vitrážemi od manželů Kantových. Vnější stěny kaple jsou členěny lizénami.

Vnitřní prostor kaple je plochostropý, krytý fabionovým stropem. Vnitřní stěna závěru byla původně zdobena iluzivními malovanými pilastry, nástropními malbami a doplněna nápisem „St: MARIA ORA PRO NOBIS“ (Svatá Maria. Oroduj za nás).

Vnitřní zařízení kaple tvořila původně dřevěná socha Panny Marie, jež byla kopií sochy ze Svaté hory u Příbrami.

Series Navigation<< Kaple v lesích jižně od ŠemniceKaple svatého Linharta u Sovovy stezky v Karlových Varech >>
Tagy