weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple v Braňanech

V severovýchodní části hřbitova v Braňanech hned u vstupu stojí hřbitovní kaple.

Dostupné zdroje pouze konstatují její existenci, bez jakýchkoli podrobností.

Stavba obdélného půdorysu s polygonálním uzávěrem z režných cihel, omítnuty jsou jen rámovací lizény. Sedlová střecha, nasazená na přesahující pozednici, je kryta pálenou taškou, nad uzávěrem přizpůsobena tvaru stavby. Levé boční obloukové okno zakryto vysokým náhrobkem. Čelní stěna omítnutá, kolem malého dveřního otvoru dvě obdélníková vpadlá pole. Vstup v horní části zaoblen, uzavřen mříží, za ní prkenná vrata. Nad římsou, oddělující fasádu od střechy, je štít, také z pálených cihel a rámováním omítnutými lizénami. Po stranách obrys lizén, ve střední části vystupující pruh s křížkem z jinak barevných cihel, na který navazuje věžička na hřebeni střechy. Na okraji štítu kamenné hranaté lucerny. Čtverhranná věžička je nad štítem uvozena malými volutami. Neomítané cihly, na všech stranách obloukové okno. Uvnitř snad zvon. Jehlancovou plechovou střechu s křížem nese náznak cimbuří.

V interiéru kinosedačky, plno obrázků po stěnách, nad oltářem dřevěný kříž.

Series Navigation<< Kostel svatého Václava v ŽelenicíchKaple svaté Anny (svatého Antonína) v Kaňkově >>
Tagy